NOW 3.0: Veranderingen per 1 oktober 2020

NOW 3.0: Veranderingen per 1 oktober 2020
3 september 2020 Mirthe Post

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20 procent in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30 procent.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste wijzigingen

NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021 (drie tijdvakken van drie maanden). Ondernemers kunnen in elk tijdvak een aanvraag doen, ook als ze nog geen gebruik van de regeling hebben gemaakt.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20 naar 30 procent.

De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80, naar 70 naar 60 procent. Tegenover de afbouw van de vergoeding bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10, 15 en 20 procent, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag, wordt losgelaten.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Meer informatie over de NOW 3.0 is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

0 Reacties

Laat een reactie achter