NOW

Laatste update: 10 februari 2022, 20:46

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Het kabinet neemt maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken met omzetverlies te compenseren in de loonkosten. Omdat het coronavirus nog steeds grote gevolgen heeft, heeft de NOW-regeling al meerdere malen een vervolg gekregen. Op deze themapagina lees je verdere informatie over de NOW. Ben je werkgever in de agrarische sector en heb je vragen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via T 088 – 888 66 88.

Periode waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

Aanvraagperiode subsidie

Aanvraag definitieve vaststelling

NOW 1.0

Maart – April – Mei 2020 6 april 2020 tot en met 5 juni 2020 vanaf 7 oktober 2020

NOW 2.0

Juni – Juli – Augustus – September 2020 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 vanaf 15 maart 2021 tot en met 31 maart 2022

NOW 3.0

Oktober – November – December 2020 16 november 2020 tot en met 27 december 2020 4 oktober 2021 tot en met 22 februari 2023

NOW 4.0

Januari – Februari – Maart 2021 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023

NOW 5.0

April – Mei – Juni 2021 6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023

NOW 6.0

Juli – Augustus – September 2021 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021 31 maart 2022 tot en met 22 februari 2023

NOW 7.0

November – December 2021 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023

NOW 8.0

Januari – Februari – Maart 2022 14 februari tot en met 13 april 2022 3 oktober 2022 tot en met 2 juni 2023

Leidt een eerdere NOW tegemoetkoming tot lagere nieuwe NOW tegemoetkomingen?

Nee, de NOW regeling geeft een compensatie voor een deel van de loonkosten als sprake is van een omzetdaling van meer dan 20%. Het UWV maakt voor de bepaling van het omzetverlies in de aanvraagperiode een vergelijking met de gemiddelde kwartaalomzet van 2019. Hoe hoger de (te verwachten) omzetdaling is, hoe hoger de compensatie voor de loonkosten zal zijn.

Omdat de vergelijking gemaakt wordt tussen de omzet in 2019 en de omzet in de periode waarvoor u NOW aanvraagt (in 2020 of 2021), hebben eerdere NOW uitkeringen geen invloed op de hoogte van een nieuwe NOW aanvraag.

Voor het bepalen van de omzet wordt aangesloten bij het jaarrekeningenrecht. Hierdoor wordt een eventuele TVL tegemoetkoming en een eventuele Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, gezien als omzet voor de NOW. Als u deze tegemoetkomingen heeft ontvangen voor de periode waarvoor u NOW aanvraagt, vallen deze tegemoetkomingen dus onder de omzet in die periode. Meer informatie en rekenvoorbeelden zijn na te lezen op de website van Rijksoverheid.