NOW

Laatste update: 14 oktober 2020, 14:36

Introductie

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken met omzetverlies te compenseren in de loonkosten. Een NOW-aanvraag kan worden ingediend bij het UWV. Op deze themapagina leest u verdere informatie over de NOW. Bent u werkgever in de agrarische sector en heeft u vragen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via T 088 – 888 66 88.

NOW aanvragen: hoe werkt dat?

Bron: UWV

Wat houdt de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in?

Factsheet NOW3.0 van Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

Per 1 oktober verloopt NOW2.0, terwijl steun van belang blijft om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behoudenen tegelijkertijd bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich samen met werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie. Om deze reden wordt de NOW verlengt. NOW3.0 maakt het mogelijk voor bedrijven om beter in te kunnen spelen op de nieuwe economische situatie. Wat veranderd er en tot wanneer is NOW3.0 geldig? Lees het in de factsheet.

Hoogte definitieve tegemoetkoming in vergelijking met voorschot

Bron: UWV

Definitieve subsidie NOW 1.0 vaststellen

Bedrijven die een voorschot voor de NOW 1.0 hebben ontvangen, kunnen vanaf 7 oktober 2020 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijk gerealiseerde omzetdaling. Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag is hiervoor een derdenverklaring of accountantsverklaring voor nodig.

Lees hier verder.

Met een simulatie kan er een inschatting gemaakt worden hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming van NOW wordt. En welk bedrag er uiteindelijk terugbetaald moet worden of als nabetaling is.

Periode waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

Aanvraagperiode subsidie

Aanvraag definitieve vaststelling

NOW 1.0

Maart – April – Mei 2020 6 april 2020 tot en met 5 juni 2020 7 oktober 2020

NOW 2.0

Juni – Juli – Augustus – September 2020 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 Nog niet bekend

NOW 3.0

Drie tijdvakken waarvoor afzonderlijk subsidie kan worden aangevraagd:

1.       Oktober – November – December 2020
2.       Januari – Februari – Maart 2021
3.       April – Mei – Juni 2021

In de periode 16 november 2020 tot en met 13 december 2020 kan subsidie worden aangepast voor het eerste tijdvak van de NOW 3.0. Nog niet bekend