No-risk polis

No-risk polis
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:35

De Participatiewet regelt dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de re-integratie en dat het UWV verantwoordelijk is voor de uitkering op grond van de Ziektewet of WIA, als mensen die met loonkostensubsidie zijn gaan werken vervolgens uitvallen. Deze mensen lopen een relatief grote kans op uitval door ziekte en om in de Ziektewet of WIA in te stromen. Het is daarom van belang dat gemeenten mensen met een verminderde productiviteit blijven volgen en verantwoordelijk blijven voor re-integratie als zij wegens ziekte uitvallen.

De no-riskpolis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag van de werknemer. Wordt de werknemer ziek binnen deze periode van 5 jaar? Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de Ziektewetuitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Bijvoorbeeld als de werknemer al een ernstige ziekte had. De werknemer kan dan verlenging van de no-riskpolis aanvragen. Heeft de werknemer een Wajong-uitkering (gehad) of heeft hij een Wsw-indicatie? Dan geldt de no-riskpolis zolang hij werkt. Verlenging aanvragen is dan ook niet nodig.

Wanneer de werknemer uit de doelgroep van de Banenafspraak ziek is, dan meldt u deze werknemer ziek bij het UWV. Bij de ziekmelding bij het UWV voegt u bewijs dat de werknemer in de doelgroep valt. Sinds januari 2016 informeert UWV de gemeente als u de werknemer bij UWV heeft ziekgemeld. De eventuele loonkostensubsidie via de gemeente stopt in de periode dat de werknemer ziek is. Meer informatie over het ziekmelden van een werknemer in het kader van de no-riskpolis vindt u op de website van het UWV.

0 Reacties

Laat een reactie achter