Nieuwe tegemoetkoming werkgevers: het lage-inkomensvoordeel

Nieuwe tegemoetkoming werkgevers: het lage-inkomensvoordeel
25 januari 2017 Mirthe Post

Laatste update: 9 februari 2017, 09:31

Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingegaan voor werkgevers. Deze regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Het voordeel kan oplopen tot €2.000 per werknemer per jaar. UWV beoordeelt op basis van uw aangiften voor welke werknemers u recht hebt op het lage-inkomensvoordeel. De Belastingdienst betaalt deze vervolgens automatisch het volgende kalenderjaar aan u uit. U hoeft zelf dus geen aanvraag in te dienen.

Het LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers met werknemers die een laag inkomen hebben en maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). U heeft recht op deze tegemoetkoming voor elke werknemer die aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (van een 23-jarige). De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.

  • Voor werknemers die tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon verdienen, krijgt u maximaal € 2.000 per werknemer per jaar.
  • Voor werknemers die tussen 110% en de 125% van het wettelijk minimumloon verdienen, krijgt u maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.

2. De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
3. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Welke werknemers voldoen mogelijk aan de drie voorwaarden?
Of u recht heeft op een tegemoetkoming uit het LIV en hoeveel uw voordeel precies is, is afhankelijk van het aantal verloonde uren, het gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren) en de leeftijd van de werknemer (AOW-leeftijd nog niet bereikt). Bij de berekening van het jaarloon dient u de uitbetaalde overwerkuren, (overwerk)toeslagen, meeruren, ziekte, vakantiegeld en vakantiedagen mee te nemen, en eventueel het gebruik van de cafetariaregeling. Over het algemeen weet u pas achteraf of u in aanmerking komt voor het LIV. Met de Regelhulp Premiekorting en LIV kunt u controleren of u mogelijk recht heeft op het lage-inkomensvoordeel.

Wat moet ik doen om de LIV te krijgen?
U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. Wel dient u het aantal verloonde uren per werknemer goed in te vullen op uw loonaangifte over 2017. Op basis van uw aangifte 2017 beoordeelt UWV namelijk voor welke werknemers u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel. UWV stuurt u uiterlijk 14 maart 2018 een overzicht voor welke werknemers dit recht bestaat met daarbij een voorlopige berekening. Dit overzicht wordt gebaseerd op uw loonaangifte die UWV uiterlijk op 31 januari 2018 van u heeft ontvangen. Vervolgens ontvangt u van de Belastingdienst uiterlijk 31 juli 2018 de definitieve beslissing.

Meer informatie
Meer informatie over het lage-inkomensvoordeel leest u op de website van de Belastingdienst en de website van UWV. Daarnaast kunt u voor informatie en tips terecht bij u boekhouder en/of salarisadministrateur. Werkt u met uitzendkrachten of payrollwerknemers? Ook zij voldoen mogelijk aan de voorwaarden van het lage-inkomensvoordeel. Maak daarover afspraken met uw uitzendbureau of payrollbedrijf.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via 088-888 66 88.

0 Reacties

Laat een reactie achter