Nieuwe privacywetgeving: 10 stappenplan voor werkgevers

Nieuwe privacywetgeving: 10 stappenplan voor werkgevers
29 maart 2018 Mirthe Post

Laatste update: 4 april 2018, 13:15

Op 25 mei 2018 gaat de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze wet raakt veel elementen van uw bedrijfsvoering. Bent u al voorbereid? Wat betekent de invoering van deze nieuwe privacywetgeving voor u als werkgever en wat wordt er van u verwacht? Met dit korte 10 stappenplan kunt u direct aan de slag.

10 stappenplan voor werkgevers
  1. Breng in kaart welke data u nu bewaart en of dat wel nodig is.
  2. Breng uw personeel op de hoogte van de nieuwe wetgeving en leg vast wat u van hen verwacht als het gaat om het zorgvuldig omgaan met gegevens.
  3. Leg vast welke gegevens u verwerkt en waarom u deze gegevens bewaart (de grondslag), onderscheidt hierbij uw doelgroepen (bijvoorbeeld personeel, klanten, leveranciers etc).
  4. Informeer uw doelgroep wat u met de persoonsgegevens doet (transparantie). Dat kan in sommige gevallen op uw website, maar soms ook niet.
  5. Zorg er voor dat de gegevens veilig zijn (kasten op slot, afgeschermde computermappen) en dat deze niet in handen van onbevoegden kunnen vallen.
  6. Als u gegevens aan derden verstrekt, maak dan een duidelijke overeenkomst met die derde.
  7. Leg vast wat u doet als er een datalek optreedt. Het is genoeg om op te schrijven dat u dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens gaat melden.
  8. Indien u toestemming vraagt voor het verwerken van gegevens, evalueer dan hoe u die toestemming vraagt, krijgt en registreert. Pas indien nodig uw werkwijze aan. Maak aan mensen die toestemming gegeven hebben duidelijk dat men die ook weer in kan trekken.
  9. Informeer uzelf goed over dit onderwerp en vraag indien nodig bedrijfsspecifiek advies aan een specifiek adviesbureau.
  10. Lees meer achtergrondinformatie over de wetgeving en uitleg van de verschillende begrippen in dit achtergrondartikel over de AVG.

Lees meer achtergrondinformatie over de wetgeving en uitleg van de verschillende begrippen in dit achtergrondartikel over de AVG. De nieuwe privacywetgeving staat ook centraal als ons thema van de maand in april. Bekijk de themapagina voor een verzameling van alle informatie die we u kunnen bieden rond dit thema. Heeft u vragen? Bel ons op 088-888 66 88 of mail naar info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter