Nieuwe cao-tekst Open Teelten beschikbaar

Nieuwe cao-tekst Open Teelten beschikbaar
12 april 2023 Marten

De tekst van de nieuwe cao Open Teelten is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024.

Per 1 maart 2023 worden de lonen met 5% verhoogd en op 31 december 2023 nog eens met 3%. De minimumlonen werden uiteraard al eerder verhoogd met het wettelijk bepaalde percentage van 10,15 %. Daarnaast komt er een onderzoek naar het koppelen van de kwaliteit van de huisvesting aan de afdracht van de kosten van die huisvesting.

Je vindt de tekst op de Open Teelten pagina van de Werkgeverslijn. Je kunt daarnaast de looncijfers en het functiehandboek downloaden.

De cao-tekst is ter algemeen verbindend verklaring voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit proces kan enkele weken in beslag nemen. Na algemeen verbindend verklaring worden de cao-boekjes gedrukt. Ben je werkgever, en wil je graag een cao-boekje bestellen? Vul dan onderstaand formulier in. Cao-abonnementhouders ontvangen automatisch een cao-boekje en hoeven dit formulier dus niet in te vullen.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter