Nieuwe cao-tekst Glastuinbouw beschikbaar

Nieuwe cao-tekst Glastuinbouw beschikbaar
6 september 2019 Mirthe Post

Bijgaand de nieuwe Cao in pdf-vorm. De vorige versie is wellicht al eerder verspreid onder medewerkers. Ten opzichte van die versie is er niets gewijzigd. Het gaat nu slechts om de opmaak.Vanwege de korte duur dat deze Cao van toepassing is, wordt de tekst niet in de vorm van een boekje gedrukt. Eerder zijn door Glastuinbouw Nederland de nieuwe teksten van het functiewaarderingshandboek verspreid. Deze moet samen met de bijgevoegde tekst als één geheel worden gezien.

Er wordt aan gewerkt de Cao ook in het Engels en in het Pools te vertalen. Zodra die er is worden leden daarover geïnformeerd.
Daarnaast is van het Ministerie van SZW vernomen dat het proces van Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) nog niet is afgerond. Voor lidbedrijven geldt de bijgevoegde tekst echter al wel. Het advies is derhalve nu ook deze versie bij de medewerkers zichtbaar onder de aandacht te brengen.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Cao Glastuinbouw

0 Reacties

Laat een reactie achter