Nieuwe begrijpelijker tekst Cao Productiegerichte Dierhouderij gepubliceerd

Nieuwe begrijpelijker tekst Cao Productiegerichte Dierhouderij gepubliceerd
2 november 2020 Diana Eleveld
werkgever pluimvee

De cao voor de Productiegerichte Dierhouderij 2018-2020 is opnieuw geschreven en daardoor veel duidelijker voor gebruikers. In nauwe samenwerking met FNV, CNV en een aantal tekstspecialisten, is elk artikel hertaald. Daarmee blijft de inhoud hetzelfde, maar is de tekst makkelijker te begrijpen. De volgorde van de artikelen is eveneens aangepast. Via de interactieve inhoudsopgave komt u direct bij het onderdeel dat u zoekt.

Deze cao loopt nog tot en met 31 december 2020; de nieuwe tekst is algemeen verbindend verklaard. De oude tekst komt daarmee te vervallen. Zodra er een nieuwe cao – voor de periode na 31 december 2020 – is overeengekomen, wordt deze nieuwe cao-tekst waar nodig gewijzigd.

Download de nieuwe cao-tekst hier.

 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter