Netwerken Gezond Beleid één gezicht op nieuwe site

Netwerken Gezond Beleid één gezicht op nieuwe site
18 oktober 2016 Mirthe Post

Laatste update: 21 december 2016, 13:46

Vandaag gaat de website www.gezondbeleid.nl vernieuwd in de lucht. Informatie over bijeenkomsten van de vier netwerken die onder de naam Gezond Beleid actief zijn in Nederland zijn hier vanaf nu te vinden. De netwerken hebben tot doel agrarische bedrijven te ondersteunen bij het handen en voeten geven van gezond personeelsbeleid. Deelnemers aan de netwerken van Gezond Beleid delen informatie en ervaringen. Zo inspireren en helpen zij elkaar om stappen te zetten in het professionaliseren van hun personeelsbeleid.
Waarom één gezicht
Gezond Beleid telt vier netwerken; twee regionale netwerken (Zuid en Westland-Oostland) en twee sectorale netwerken (Boomkwekerij en Pluimveehouderij). Inmiddels zijn er meer dan 100 agrarische bedrijven en aanverwante bedrijven lid van Gezond Beleid. Op de nieuwe website hebben alle netwerken  een eigen pagina met informatie over aanpak en deelname. Met deze website kunnen resultaten uit bijeenkomsten gemakkelijker onderling gedeeld worden.
Voor wie is Gezond Beleid?
Gezond Beleid is voor agrarische ondernemers en/of de medewerker die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid.  Nieuwe regelgeving, werken met uitzendbureaus, dossiervorming, invoeren van functioneringsgesprekken, cao’s en veiligheid zijn enkele thema’s waar een ondernemer mee te maken krijgt als hij personeel in dienst heeft. De P&O’er heeft een bijzondere positie; hij moet constant de afweging maken tussen het organisatiebelang en het belang van individuen.

In de themabijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten van de Gezond Beleid netwerken komen deelnemers collega’s tegen, die tegen dezelfde gevoelige zaken aanlopen. Ze motiveren, inspireren en adviseren elkaar en weten elkaar ook buiten de bijeenkomsten via het digitaal Platform op LinkedIn te vinden. Geïnteresseerden  kunnen op de nieuwe website meer informatie vinden en zich vrijblijvend aanmelden voor een themabijeenkomst.
Gezond Beleid wordt mogelijk gemaakt door de inzet van partners, de deelnemende bedrijven, en een financiële bijdrage uit het Colland Fonds Arbeidsmarkt.

Bron: Gezond Beleid

0 Reacties

Laat een reactie achter