Moet er vakantietoeslag over overwerk worden betaald?

Moet er vakantietoeslag over overwerk worden betaald?
18 december 2017 Maartje Jager

Per 1 januari 2018 wordt het onderdeel ‘meerwerk’ in de wet minimumloon van kracht. Dit betekent dat alle meeruren boven de normale arbeidsduur (in de agrarische cao’s 38 uur) op minimaal het wettelijk minimumloon + 8% vakantietoeslag moeten worden beloond. Bij de Werkgeverslijn wordt veel de vraag gesteld wat dit concreet gaat betekenen voor de agrarische cao’s: moet over overuren ook vakantietoeslag worden gerekend, of is een overwerktoeslag voldoende?

Voor de cao Productiegerichte Dierhouderij geldt dat dit vraagstuk besproken is tijdens de cao-onderhandelingen. Voor deze sector is nu vastgelegd dat er geen vakantietoeslag hoeft te worden betaald over de overuren waar al een andere toeslag zoals in de cao opgenomen voor van toepassing is.

Voor de andere agrarische cao’s, Glastuinbouw en Open Teelten geldt dat het standpunt van LTO hierin is dat er een compensatie voor vakantietoeslag in de overwerktoeslag is opgenomen, en dus dat er geen dubbele toeslagen hoeven worden berekend. In de huidige cao’s hier is niets concreet over afgesproken en daarom heeft LTO contact met vakbonden gezocht om tot een eenduidige formulering te komen. De vakbonden beraden zich nog op hun standpunt. We hopen hier op korte termijn uitsluitsel over te kunnen geven.

0 Reacties

Laat een reactie achter