Model volmacht beschikbaar

Model volmacht beschikbaar
1 maart 2017 Diana Eleveld

Laatste update: 15 maart 2017, 12:15

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw stelt een model volmacht beschikbaar voor werkgevers en werknemers in de agrarische sector. De volmacht is ontwikkeld in samenspraak met LTO Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het streven is om dit model op korte termijn ook in andere talen beschikbaar te stellen.

Vanaf 2017 mogen werkgevers geen kosten meer inhouden op of verrekenen met het wettelijk minimumloon (WML). Dat is geregeld in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is namelijk bepaald dat werknemers altijd het wettelijk minimumloon moeten ontvangen en er dus geen inhoudingen mogen plaatsvinden. Op dit verbod gelden, naast de wettelijke inhoudingen, twee uitzonderingen. Inhoudingen op het loon van de werknemer voor kosten huisvesting en zorgverzekering zijn onder voorwaarden wel mogelijk.

Eén van deze voorwaarden is dat de werknemer een schriftelijke volmacht dient te tekenen en moet indienen bij de werkgever. Met deze volmacht geeft de werknemer de werkgever toestemming om op het loon, wanneer dit het WML betreft, inhoudingen te doen voor premie zorgverzekering en huisvesting. Deze volmacht mag geen deel uitmaken van de arbeids- of huurovereenkomst. Bij het afsluiten van een zorgverzekering kan het wel zo zijn dat de volmacht al gelijk bij de aanmelding geregeld is (zoals bijvoorbeeld bij LTO Arbeidskracht). Dan hoeft u uiteraard dit model volmacht niet meer te gebruiken voor het inhouden voor de zorgverzekering.

Ook voor inhoudingen op het deel van het loon van de werknemer dat hoger is dat het WML heeft u een volmacht nodig. De eisen daaraan zijn hetzelfde als de eisen voor een volmacht voor het inhouden van een deel van het WML.

0 Reacties

Laat een reactie achter