Mijn werknemer is (langdurig) ziek. Mag hij op vakantie?

Mijn werknemer is (langdurig) ziek. Mag hij op vakantie?
11 juli 2017 Mirthe Post

Wanneer een medewerker ziek is, mag hij wel op vakantie gaan, in overleg met u. Hij moet dit vooraf met u bespreken en eventueel kan de bedrijfsarts om advies worden gevraagd. De medewerker vraagt op de gebruikelijke manier vakantie aan. Indien nodig kan de bedrijfsarts onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen de verlof- of reisplannen van de medewerker. De vakantie mag het herstel van de werknemer niet belemmeren.

Als werkgever moet u (mondelinge of schriftelijke) toestemming van de medewerker hebben om vakantiedagen in te houden tijdens ziekte, tenzij er in de cao of arbeidsovereenkomst iets anders over is afgesproken. U moet als werkgever duidelijk aangeven dat de opgenomen dagen als vakantiedagen worden aangemerkt en van het vakantietegoed worden afgehaald. In die periode is uw werknemer vrijgesteld van re-integratie verplichtingen. Als de werknemer geen toestemming hiervoor geeft, mag u als werkgever de vakantieaanvraag weigeren.

Sinds de nieuwe vakantiewetgeving (welke is ingegaan in 2012) bouwen zieke werknemers hun vakantiedagen op gedurende de volledige ziekteperiode. Voor de cao Glastuinbouw (artikel 39) en de cao Open Teelten (artikel 30) geldt dat de werknemer zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt. Voor de cao Productiegerichte Dierhouderij geldt dat als de werknemer ziek is, hij alleen de wettelijke vakantiedagen opbouwt (artikel 26). Het kan dus verstandig zijn om uw zieke werknemer te motiveren om met vakantie te gaan (voor zover de gezondheid dat toelaat), om te voorkomen dat er een stuwmeer aan verlofdagen ontstaat.

0 Reacties

Laat een reactie achter