Mijn werknemer is langdurig ziek, bouwt hij dan nog vakantiedagen op?

Mijn werknemer is langdurig ziek, bouwt hij dan nog vakantiedagen op?
20 juli 2017 Mirthe Post

In de cao Open Teelten en in de cao Glastuinbouw wordt geen onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Als een werknemer ziek is bouwt hij dus zijn volledige vakantierechten op. In de cao Dierhouderij (artikel 26 lid 7) is opgenomen dat als de werknemer ziek is, hij alleen de wettelijke vakantiedagen opbouwt zoals bepaald in artikel 7:634 BW.

Omdat een (langdurig) zieke werknemer gewoon vakantiedagen opbouwt, kan hij ook vakantie opnemen. Tijdens de vakantie is de werknemer vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. U doet er verstandig aan om afspraken te maken over het opnemen van vakantie. Ook om te voorkomen dat het saldo vakantiedagen oploopt.

0 Reacties

Laat een reactie achter