Mensen die onder de Participatiewet vallen

Mensen die onder de Participatiewet vallen
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:37

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De mensen die vallen onder de Participatiewet zijn niet (volledig) in staat zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, maar kunnen wel werken. Deze medewerkers verschillen net als reguliere werknemers sterk in opleiding, achtergrond en interesses. Ook zijn er verschillen in hun beperking. Dat kunnen verstandelijke, lichamelijke, psychische of gedragsbeperkingen zijn. De combinatie van kwaliteiten en beperkingen van de medewerker komt tot uitdrukking in het soort werk dag zij (kunnen) doen.

Wajong en Wsw
Vanaf 1 januari 2015 behoren jonggehandicapten met arbeidsvermogen ook tot de doelgroep van de Participatiewet. Wajongers die voor 1 januari 2015 al een Wajonguitkering hadden blijven in de Wajong. Met ingang van 2015 kunnen er ook geen mensen meer in de Wsw instromen.

Beoordeling
UWV beoordeelt of de mensen uit de doelgroep Participatiewet niet zelfstandig het WML kunnen verdienen als zij voltijdswerken zouden werken. Gemeenten kunnen de zogenaamde loonkostensubsidie inzetten voor deze mensen. Het gaat hierbij om mensen voor wie de gemeente verantwoordelijk is om hen te ondersteunen bij het vinden van werk. Dat kan dus gaan om mensen die bijstand ontvangen, mensen die een IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangen, mensen die met behulp van een andere voorziening van de gemeente al aan het werk zijn, maar ook om mensen zonder uitkering. Het gaat hierbij niet om mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en een loonwaarde tussen de 0-30% hebben.

0 Reacties

Laat een reactie achter