Mediation

Mediation
4 november 2016 Admin

Laatste update: 23 januari 2017, 20:14

Wanneer een arbeidsconflict blijft voortslepen en u, samen met uw medewerker, niet tot een goede oplossing kunt komen, kan het inschakelen van een mediator uitkomst bieden.
Mediation is een vorm van bemiddeling bij conflicten, waarbij de mediator, in de rol van neutrale bemiddelaar, de onderhandelingen tussen u en uw medewerker in goede banen leidt. Het doel hierbij is vanuit de belangen van beide partijen tot gezamenlijk gedragen en optimale resultaten te komen.

De mediator stelt zich op als procesbegeleider en helpt u beide samen uit de betreffende kwestie te  komen. Vaak wordt een mediator ingeschakeld wanneer er sprake is van een bepaalde escalatie. De mediator gaat aan de slag met de miscommunicatie die vaak ten grondslag ligt aan het conflict. Doel hierbij is de communicatie te herstellen, wederzijds begrip en te komen tot een overeenkomst. Vaak draagt de mediator geen oplossingen of adviezen aan. Het is van belang dat beide partijen dat uiteindelijk zelf doen onder begeleiding van de mediator.

Een mediationproces bestaat vaak uit meerdere gesprekken. Na een oriënterend gesprek met u en uw medewerker wordt in een vervolgbijeenkomst de mediationoveerenkomst besproken en getekend. Vervolgens volgen twee tot vier mediationgesprekken, waarbij het aantal gesprekken afhankelijk is van de aard van het conflict en de bereidheid van beide partijen om tot een oplossing te komen. Van ieder gesprek maakt de mediator een verslag en de uiteindelijke afspraken worden in een eindovereenkomst vastgelegd die bindend zijn.

Mediaton kan ingezet worden in geval van onenigheid over werkinhoudelijke zaken, de werkrelatie, arbeidsvoorwaarden, ontslagkwesties etc. Voor u als werkgever kan mediation leiden tot o.a. herstel van de werkrelatie, verbetering van de arbeidsproductiviteit, kostenbesparing met het oog op ziekteverzuim of juridische procedures en een snelle en efficiënte oplossing.

0 Reacties

Laat een reactie achter