LTO: uitwerking wetsvoorstel invoering minimumuurloon pakt verkeerd uit

LTO: uitwerking wetsvoorstel invoering minimumuurloon pakt verkeerd uit
30 mei 2017 Maartje Jager
LTO Nederland heeft, samen met LTO Glaskracht Nederland en NFO, een krachtig signaal afgegeven rond de voorgenomen invoering van het wetsvoorstel minimumuurloon. LTO Nederland noemt in een reactie richting het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitwerking van het wetsvoorstel ‘onvolledig’: de loonkosten stijgen met 1,5 procent en het wetsvoorstel leidt tot een verdere verslechtering van de concurrentiepositie van Nederlandse telers.
De invoering van het minimumuurloon komt bovenop de aanpassingen in de wet minimumloon die al aangekondigd zijn en leidt tot verdere kostenverhogingen voor werkgevers.
“Het wetsvoorstel grijpt in op loonafspraken in de cao’s die het primaat zijn van overleg tussen sociale partners”, zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland. Hij vindt dit een ongewenste situatie. “En de uitwerking verslechtert de internationale concurrentiepositie van Nederlandse werkgevers nog verder.”
Het wetsvoorstel minimumuurloon regelt dat een minimumuurloon wordt ingevoerd gebaseerd op een gemiddelde werkweek van 37,4 uur. Een werkgever waar een normale arbeidsduur van meer dan 37,4 uur per week wordt gehanteerd en het minimumloon van toepassing is, zal daardoor duurder uit zijn. Volgens berekeningen stijgen de loonkosten met 1,5 procent.
LTO Nederland vindt de invoering van het minimumuurloon alleen aanvaardbaar indien de standaard arbeidstijd per week 40 uur blijft en dat, daar waar in cao-afspraken een afwijkende standaard arbeidsduur is opgenomen, deze de basis vormt voor de berekening van het minimumuurloon.

0 Reacties

Laat een reactie achter