LTO start met ondernemersgroep

LTO start met ondernemersgroep
23 augustus 2021 Jules Sanders

LTO Noord start in september met de Ondernemersgroep Arbeid en Onderwijs. Leden kunnen zich nu hiervoor aanmelden. ‘Door actief in gesprek te gaan met onze leden, zorgen we er samen voor dat de belangenbehartiging optimaal aansluit op de dagelijkse praktijk’, zegt Jules Sanders, adviseur Ondernemerschap en Onderwijs bij LTO Noord.

De Ondernemersgroep Arbeid en Onderwijs van LTO Noord is er voor leden die kennis en ervaringen willen delen met andere ondernemers, geïnteresseerd zijn in arbeid en onderwijs en actief willen meedenken in de belangenbehartiging.

‘Een aantal leden heeft zich al gemeld’, zegt Sanders enthousiast. ‘Maar we hopen uiteraard op nog meer aanmeldingen van leden uit de verschillende deelsectoren en regio’s. Zo krijgen wij een mooie verdeling in de groep en een goed beeld van wat er allemaal speelt op de boerenerven.’

Volgens de adviseur zijn de ervaringen en signalen van LTO Noord-leden van groot belang in de regionale en landelijke belangenbehartiging en het versterken daarvan. ‘Alleen door actief in gesprek te gaan met onze leden weten wij waar zij tegenaan lopen.’

In de ondernemersgroep bespreken leden samen met andere ondernemers, LTO Noord-medewerkers en ervaren adviseurs de vragen en onderwerpen die hen bezighouden. ‘Leden bepalen dus de agenda’, legt Sanders uit.

 

Onderwerpen
Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt, huisvesting van internationale medewerkers of scholing van personeel. ‘Maar ook de flexibiliteit in cao’s, fiscaliteit of bijvoorbeeld robotisering op het eigen bedrijf kunnen aan de orde komen. Het gaat er vooral om dat onderwerpen aan bod komen die leden belangrijk vinden.’

Volgens de adviseur werkt de ondernemersgroep twee kanten op. ‘Aan de ene kant faciliteren wij leden in het opdoen van kennis over bepaalde onderwerpen. Hebben leden bijvoorbeeld vragen over de verschillende cao’s of scholing van personeel? Dan zoeken wij ervaren adviseurs die met hen daarover in gesprek gaan. Aan de andere kant halen wij via deze ondernemersgroep input op voor de belangenbehartiging. Leden delen met ons wat zij belangrijk vinden en waar wij ons voor moeten inzetten. Dat is waardevol.’

 

Aanmelden
Het optuigen van de Ondernemersgroep Arbeid en Onderwijs van LTO Noord is naar een idee van Glastuinbouw Nederland, ZLTO en LLTB. ‘In de glastuinbouw werken ze al een aantal jaren met succes op deze manier’, weet Sanders. Voor het vormen van de ondernemersgroep, die in september start, kunnen leden zich nu aanmelden.

‘We zoeken leden in het hele LTO Noord-gebied, zowel in Friesland als bijvoorbeeld Utrecht en Overijssel. We willen een zo goed mogelijke verdeling tussen de verschillende sectoren, bedrijven, regio’s en bedrijfsgroottes. Grote bedrijven lopen misschien tegen heel andere zaken aan dan kleine bedrijven. En een teler in het Westen loopt tegen andere vraagstukken aan dan een akkerbouwer in Groningen’, legt de adviseur uit.

‘De problematiek kan overal anders zijn. Daar proberen wij op deze manier zicht op te krijgen, zodat we het beleid zo kunnen vormgeven dat we alle leden helpen.’

De ondernemersgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. ‘We starten digitaal en ontmoeten elkaar één keer per kwartaal. Mogelijk gaan we, zodra corona het weer toelaat, ook een fysieke bijeenkomst organiseren’, zegt Sanders. Leden die geïnteresseerd zijn om kennis en ervaringen te delen met andere ondernemers en hun stem willen te laten horen, kunnen zich aanmelden via ltonoord.nl/ondernemersgroep.

Bron: Nieuwe Oogst

0 Reacties

Laat een reactie achter