LTO Nederland vernieuwt afspraak met Belastingdienst over burenhulp

LTO Nederland vernieuwt afspraak met Belastingdienst over burenhulp
10 mei 2017 Diana Eleveld

LTO Nederland heeft recent met de Belastingdienst de afspraak over ‘burenhulp’ vernieuwd. Veel agrarische ondernemers werken naast hun eigen bedrijf ook bij andere agrarische ondernemers en krijgen hiervoor een vergoeding. Het werken bij andere agrarische ondernemers speelt vooral bij ondernemers in opvolgingssituaties of bij ondernemers die extra capaciteit beschikbaar hebben omdat het eigen bedrijf niet meer kan groeien.

De afspraak tussen LTO Nederland en de Belastingdienst betekent dat de inkomsten uit het werk bij collega-agrarische ondernemers als winst uit onderneming aangemerkt moeten worden als voldaan wordt aan drie criteria:

  • Er moet een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst zijn. Voor de overeenkomst van opdracht kan gebruik gemaakt worden van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van LTO Nederland;
  • De werkzaamheden bij de andere ondernemer mogen maximaal 30% van het totaal aantal uren bedragen binnen de eigen onderneming, met een maximum van 600 uur per jaar. Daarmee moeten de werkzaamheden bij de andere onderneming ondergeschikt zijn aan het werk in het eigen bedrijf;
  • De werkzaamheden zijn soortgelijk aan het werk in de eigen onderneming.

Als aan deze criteria wordt voldaan dan zijn de inkomsten uit deze werkzaamheden winst uit onderneming. Deze worden bij de opdrachtnemer belast met inkomstenbelasting. LTO Nederland is blij met deze aanpassing die duidelijkheid geeft aan agrarische ondernemers. Klik hier voor de nieuwe afspraken in het convenant tussen Belastingdienst en LTO Nederland.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter