LTO keurt arbeidsovertredingen af en blijft inzetten op goed werkgeverschap

LTO keurt arbeidsovertredingen af en blijft inzetten op goed werkgeverschap
11 juli 2017 Mirthe Post
vakantie werknemers

LTO Nederland heeft kennis genomen van het bericht van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en keurt de gemaakte overtredingen op de agrarische bedrijven af. ‘Van de 102 geïnspecteerde bedrijven was 39% in overtreding. En dat is 39% te veel,’ stelt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale zaken, LTO Nederland. Van den Boomen meldt wel dat de bezochte bedrijven in een risicocategorie vallen en het percentage overtredingen niet representatief staat voor de gehele sector.

Eerder al heeft LTO Nederland laten weten overtredingen omtrent werkgeverschap af te keuren. ‘Werknemers moeten krijgen waar zij volgens de wettelijke regels en regels in de cao recht op hebben. Bovendien schaden deze overtredingen het imago van de gehele land- en tuinbouw en worden tuinders die zich wel aan de regels houden oneerlijk beconcurreerd door de overtreders. Dat is niet terecht,’ aldus van den Boomen.

LTO Nederland is positief over de acties van de Inspectie SZW. ‘Wij leveren hier ook inspanningen voor en nemen als sector onze verantwoordelijkheid, maar die is begrensd. Daarom is het goed dat de ISZW de bedrijven aanpakt waar wij dat niet kunnen doen,’ zegt Wim van den Boomen. ‘De goede samenwerking met ISZW helpt daar bij. Samen richten we ons op ondernemers die willens en wetens de regels aan hun laars lappen en daar misbruik van maken.’

Goed werkgeverschap

LTO Nederland vindt goed werkgeverschap erg belangrijk en spant zich daarom al jaren in om ondernemers hierin te faciliteren. Samen met de vakbonden werkt LTO aan ontwikkelingen en het beheer van sociale regelingen. In de cao’s is een basis gelegd voor een sociaal fonds waaraan alle agrarische werkgevers en tuinders premie betalen. Met deze premie kunnen werknemers opleidingen en trainingen volgen. Ook worden tal van sectorale arbeidsmarktprojecten gefinancierd. Met middelen uit het sociaal fonds worden activiteiten van de eigen sectorale arbodienst (Stigas) gefinancierd. Stigas zet zich breed in om arbeidsomstandigheden in de sector op alle fronten zo goed mogelijk te laten zijn en de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Daarnaast is er een collectieve pensioenregeling, zijn er scholingsconsulenten beschikbaar en zijn er regelingen gericht op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter