LTO – Inspectie SZW moet sector niet over één kam scheren

LTO – Inspectie SZW moet sector niet over één kam scheren
27 juni 2017 Maartje Jager

LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland keuren de bevindingen af, maar vinden de publicatie ‘Staat van eerlijk werk Loon naar werken? van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) misleidend.

‘Het is absoluut niet te rechtvaardigen dat door het willens en wetens overtreden van regels, de rechten van mensen worden geschonden,’ stelt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken, LTO Nederland. ‘Maar de wijze waarop de informatie naar buiten wordt gebracht is zeer onterecht. Op deze manier brengt het onnodig schade toe aan de gehele sector en de vele ondernemers die het daarbinnen goed doen. Zorgvuldige communicatie was hiervoor gepast geweest.’

 

Publicatie ISZW

In het rapport noemt de ISZW onder andere percentages van de sectoren waar de meeste slachtoffers uit opsporingsonderzoeken werken. Daarbij scoort de land- en tuinbouw hoog. Dit geeft een vertekend beeld, want het gaat om hierbij slechts om meldingen, niet om daadwerkelijke constateringen.

 

Methodiek ISZW

De Inspectie SZW hanteert op het thema ‘beloning’ een risico-analysemodel om te komen tot een gerichte en effectieve inzet van beschikbare menskracht en middelen. Deze methodiek juichen de LTO-organisaties ook toe. Sterker nog, als er meer inspecteurs nodig zijn om de problemen op te lossen dan moet daar in worden geïnvesteerd. Beide LTO-organisaties willen hiervoor gezamenlijk in optrekken. ‘Het aanpakken en in kaart brengen van deze groep vraagt echter om nuance. Als je in een selecte groep slechte risico’s gaat controleren is het ook logisch dat je meer overtredingen constateert, ’zegt Wim van den Boomen. ‘De dokter ziet ook vooral zieke mensen, zullen we maar zeggen.’ Ook het aantal meldingen dat je ontvangt zegt nog niet dat er ook daadwerkelijk meer overtredingen zijn. Het rapport is zo geformuleerd dat het resultaat van de inspecties een negatieve uitstraling heeft op de gehele sector. ‘En dat is onterecht,’ concludeert van den Boomen.

Handhaving is noodzakelijk waar er misbruik is en heeft een corrigerend karakter voor de bedrijven die het betreft. Anderzijds heeft het als doel de perceptie van de pakkans bij de anderen te vergroten. Het kan en mag echter nooit zo zijn dat de communicatie geweld doet aan het imago van een hele sector en de vele goede werkgevers daarbinnen. Daarom vraagt dit om veel zorgvuldigheid LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland dringen daar al lange tijd op aan en hebben hier ook afspraken met de inspectie over gemaakt.

 

Overleg

Beide LTO organisaties zijn met de ISZW in gesprek om de groep ondernemers die willens en wetens de regels niet naleven aan te pakken. LTO Glaskracht Nederland heeft in dat kader op uitnodiging van de ISZW samen met de Inspectie SZW, FNV, CNV en ondernemers een bijeenkomst georganiseerd om hier met elkaar over te praten. ‘Samenwerken en wederzijds respect voor elkaar posities’ was de sleutel. Er zijn vervolgafspraken gemaakt om activiteiten te ontwikkelen.

Begin juli 2017 vindt een volgend overleg tussen de ISZW, de vakbonden en de LTO organisaties plaats. Gesproken wordt over de vervolgactiviteiten. Ook het rapport en de communicatie daarover zal besproken worden.

 

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter