LTO, FNV en CNV blij met groen licht voor akkoord over WWZ en seizoensarbeid

LTO, FNV en CNV blij met groen licht voor akkoord over WWZ en seizoensarbeid
24 maart 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:47

Minister Asscher geeft goedkeuring aan afspraak tussen sociale partners 

LTO Nederland, FNV en CNV Vakmensen zijn blij dat minister Asscher (SZW) zijn goedkeuring heeft gegeven aan het akkoord van deze partijen over de toepassing van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid  (WWZ) voor bepaalde functies in de agrarische sector. De afspraken zijn gericht op seizoenarbeid en spitsen zich toe op duurzame arbeidsrelaties voor teelt-, oogst- en productiewerk in de agrarische sector.

In de praktijk wordt binnenkort een uitzondering mogelijk op de toepassing van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid  (WWZ) voor bepaalde functies in de agrarische sector. Het gaat hierbij om de perioden, die zitten tussen werkperioden op bedrijven (ketenbepaling). De regeling zal naar verwachting op korte termijn in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Het akkoord houdt in dat de aangeduide functies onder  voorwaarden in aanmerking komen voor een kortere onderbreking dan de minimale periode van zes maanden in de WWZ. Hiermee wordt bereikt dat agrarische oogst- en productiemedewerkers vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag kunnen. De afspraak sluit aan bij de bestaande praktijk.

Het gaat daarbij om werkzaamheden  voor een periode van maximaal negen maanden per jaar, die door de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering wegens klimatologische en natuurlijke omstandigheden alleen seizoenmatig worden uitgevoerd. Die functies zijn benoemd voor de sectoren glastuinbouw, open teelten, tuinzaden en bloembollengroothandel.

Voor functies van tenminste negen maanden maar korter dan een jaar  is de afspraak gemaakt dat de werknemer onder voorwaarden op zijn verzoek bij het vierde contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt de loonbetaling gespreid over een periode van twaalf maanden. Het gaat dan om een contract van tenminste gelijke omvang.

Nu minister Asscher groen licht heeft gegeven voor de seizoenfuncties op basis van de uitzonderingsbepaling in de WWZ, zullen de afspraken geëffectueerd moeten worden in af te sluiten cao’s. De onderhandelingen voor nieuwe cao’s in de sectoren open teelten en glastuinbouw zijn gaande. De communicatie over het akkoord richting ondernemers en het vervolgtraject (cao’s) zal verlopen via onder meer de Werkgeverslijn.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter