LTO: ‘Arbeid fors duurder door wetsvoorstel, leden kom in actie’

LTO: ‘Arbeid fors duurder door wetsvoorstel, leden kom in actie’
1 mei 2018 Mirthe Post

Door het nieuwe wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt arbeid fors duurder. LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht zien dan ook niets in dit wetsvoorstel. Leden worden opgeroepen een reactie op deze nieuwe wet te geven via de een internetconsultatie die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid hierover houdt.

Het kabinet wil door middel van het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans, dat op 9 april 2018 is gepubliceerd, het evenwicht tussen tijdelijke en vaste arbeid herstellen. In het wetsvoorstel dat op 1 januari 2020 in werking moet treden wordt een breed pakket van maatregelen voorgesteld die leiden tot een sterke stijging van de loonkosten voor tijdelijke arbeid.

Standpunt LTO
LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht zien niets in dit wetsvoorstel. Nog tot 7 mei 2018 kan iedereen een reactie geven op het wetsvoorstel. Dit is het standpunt van LTO Nederland dat ook als reactie op het wetsvoorstel is ingediend.

Zelf reageren
LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht roepen leden op om te reageren op de plannen door een reactie in te dienen op de internetconsultatie van het ministerie.

Grote gevolgen
Het Kabinet wil met dit wetsvoorstel vanaf 2020 dat tijdelijke arbeid fors duurder wordt om daarmee werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen. Volgens LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht heeft dit grote gevolgen voor de teelt van asperges, groenten, bollen, aardbeien en fruit. In deze sectoren is per definitie vanwege klimatologische en natuurlijke omstandigheden sprake van seizoenarbeid en is het onmogelijk om vaste contracten aan te bieden. De invoering van de transitievergoeding vanaf dag een voor alle contractvormen en het fors duurder maken van de WW-premie voor tijdelijke contracten, leiden tot een forse verhoging van de kosten voor tuinders, bollentelers en fruittelers. Ook worden de mogelijkheden voor payrolling ingeperkt en zullen medewerkers op oproepcontracten minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen moeten worden. Het Kabinet stelt ook voor om het ontslagrecht te vereenvoudigen, maar ook dit voorstel geeft werkgevers geen vertrouwen dat de rechter ontslag op de nieuwe ontslaggrond makkelijker gaat honoreren.

Bron: LTO Noord

0 Reacties

Laat een reactie achter