LTO aan tafel voor nieuwe cao Open Teelten

LTO aan tafel voor nieuwe cao Open Teelten
24 december 2019 Maartje Jager

De onderhandelingen voor de nieuwe cao Open Teelten zijn onlangs gestart. Het is een periode van aftasten en kijken hoe de standpunten liggen, weet Jan van Leeuwen. Namens de LTO-leden zit het bestuurslid van de LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten aan de onderhandelingstafel, met aan de overzijde de vakbonden, zoals FNV en CNV.

‘Het is van groot belang dat LTO nauw betrokken is bij de gesprekken voor een nieuwe cao’, zegt Van Leeuwen. ‘LTO heeft goed zicht op wat de wensen zijn van ondernemers in de Open Teelten en brengt dat mee naar de onderhandelingstafel. Dat is onmisbaar.’
Daarnaast zorgen de LTO-leden uit de sector voor werkgelegenheid, legt Van Leeuwen uit. ‘Het is dus niet meer dan logisch dat de organisatie meepraat. Overigens pleiten wij voor alle ondernemers voor een eerlijke en duidelijke cao.’ Van Leeuwen is ook voorzitter van de werkgeverscommissie Boomkwekerij en weet dus goed wat speelt in de sector.

Eindresultaat
Vier jaar geleden zat Van Leeuwen ook aan tafel bij de gesprekken voor een nieuwe cao. ‘Toen waren we er pas na acht maanden uit. Maar we hebben ook eens gehad dat de handtekeningen al na vier weken onder de nieuwe cao stonden. Ik vind het van belang dat je je tijdens het onderhandelingsproces niet laat afleiden door tijd. Het gaat wat mij betreft om het beste eindresultaat voor de ondernemers.’
Van Leeuwen wil met name de groei van de loonkosten voor de sector zoveel mogelijk beperken. Dat vindt hij geen gemakkelijke opgave, omdat de de loonkosten zich voor vast en tijdelijk persoon door wet- en regelgeving al verschillend ontwikkelen. ‘Het is daarnaast in ons eigen belang dat werknemers in onze sector willen blijven werken. Het eindresultaat doet altijd pijn, zolang die pijn maar verdeeld is over werkgevers en werknemers.’

Open Teelten
Alle sectoren binnen Open Teelten – akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt – zijn vertegenwoordigd in de regiegroep Open Teelten, bestaande uit vertegenwoordigers van LTO, NFO, KAVB en Anthos. Deze groep bespreekt voorafgaand aan de cao-onderhandelingen welke wensen en behoeften er zijn bij de ondernemers.
Die behoeften worden overzichtelijk in kaart gebracht en nogmaals gecommuniceerd met de achterban. Vervolgens wordt een aantal leden uit de regiegroep gevraagd voor de onderhandelingsdelegatie. Jan van Leeuwen is een van hen.
‘Ik ben bestuurslid van de vakgroep met de grootste loonsom in de sector Open Teelten. Tegelijkertijd kijk ik verder. Ik heb kennis van zaken en inzicht in werkgeverszaken. Daarnaast moet je onderhandelingsvaardig zijn, je moet kunnen geven en nemen.’
Van Leeuwen vindt het een grote verantwoordelijkheid om deel te nemen aan de onderhandelingen, maar ook heel dankbaar werk. ‘Je kunt serieus geld besparen voor de ondernemers, dat stimuleert mij.’

Wensenlijstje
In de eerste fase van de cao-onderhandeling hebben de vakbonden en ondernemers hun wensenlijstje op tafel gelegd. Ze gaan hierover met elkaar in gesprek. Indien nodig raadpleegt de delegatie de achterban opnieuw, of rekent ze voorstellen goed door. Met nieuwsbrieven en via de contactpersonen van de betrokken organisaties worden ondernemers tussendoor op de hoogte gehouden.
‘Een eerste resultaat bespreken wij sowieso altijd met onze achterban, alhoewel communicatie tijdens onderhandelingen gevoelig ligt. Strategische keuzes kun je niet openbaren, dan weet de tegenpartij het immers ook.’

Bron: Nieuwe Oogst

Wilt u meer weten over het proces van cao-onderhandelingen? Kijk dan op onze themapagina!

 

0 Reacties

Laat een reactie achter