Loontabellen Glastuinbouw per 1 juli 2019

Loontabellen Glastuinbouw per 1 juli 2019
2 juli 2019 Mirthe Post

Nu de cao Glastuinbouw definitief tot stand is gekomen, publiceren we hier de loontabellen zoals die gelden per 1 juli 2019. De nieuwe cao-tekst zullen we publiceren zodra die definitief is vastgesteld. De basis voor deze loontabellen zijn de lonen zoals die gelden vanaf 1 januari 2018, verhoogd met 3,35% per juli 2019. Na 1 januari 2018 zijn er geen tussentijds cao-loonstijgingen toegekend.

Als het gaat om de B-schaal in loongebouw B is er per 1 juli 2019 een nieuwe systematiek afgesproken. Alleen nog trede 1 wordt gekoppeld aan het wettelijk minimum loon (WML). Vervolgens is er een percentage loonstijging per trede afgesproken om de verhogingen in deze schaal gelijkmatiger te laten oplopen. Hieronder zijn de percentages per trede aangegeven.

B-schaal loongebouw B per 1 juli 2019
trede bedrag tredestijging
1 9,94 WML
2 10,19 2,52%
3 10,45 2,55%
4 10,74 2,78%
5 11,08 3,17%
6 11,60 4,69%
7 12,20 5,17%

De verhoging per 1 juli 2019 is 3,35% en indien er op 1 januari 2019 al 1,34% als voorschot is gegeven, dan is de 1,34% onderdeel van de 3,35%. Rekenkundig inderdaad dan dus 2,01% verhoging op het loon inclusief het voorschot van 1,34% per 1 januari 2019.
Lonen worden afgerond op 2 decimalen en daar zou een klein verschil door kunnen ontstaan. Zie hieronder het voorbeeld:

  • Schaal C trede 3: per 1 januari 2018 uurloon € 11,60
  • Per 1 januari 2019 + 1,34%: uurloon € 11,76
  • Per 1 juli 2019 + 2,01% op het uurloon van 1 januari 2019 zou zijn € 12,00 maar moet (gebaseerd op 1 januari 2018) zijn: € 11,60 + 3,35% = uurloon € 11,99

Juist is dus om het nieuwe loon per 1 juli 2019 vast te stellen op loon per 1 januari 2018 plus 3,35%. De loontabellen zoals deze zijn bijgevoegd zijn gebaseerd op deze systematiek.

Is per 1 januari 2019 een vrijwillige collectieve verhoging als voorschot van 1,34% aan de werknemers toegekend, dan kan dit voorschot van 1 januari tot 1 juli 2019 worden verrekend met nieuwe loonbetalingen. Hiervoor moeten de betreffende betaalde loonperiodes worden herrekent om zo te komen tot het bedrag dat te veel is betaald inclusief opbouw van pensioen, vakantierechten/geld etc. Vervolgens kan dat bedrag worden verrekend met nieuwe loonbetalingen als een bedrag ineens of in meerdere keren. Iedere ondernemer is vrij hierin zijn eigen keuze te maken. De meeste werkgevers lid van de ondernemersgroep cao van Glastuinbouw Nederland en Plantum zijn niet van plan deze verrekening toe te passen.

Bron: Glastuinbouw Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter