Loonheffingskorting

Laatste update: 18 januari 2019, 13:53

Loonheffing

De overheid geeft over een gedeelte van de loonbelasting van uw werknemers loonheffingskorting. Met ingang van 1 januari 2019 krijgen alleen ‘inwoners van Nederland’ de heffingskorting nog. Wat verandert er voor uw werknemers? Hierover leest u alles op deze themapagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 088 – 888 66 88  of info@werkgeverslijn.nl.

Loonheffingskorting alleen voor inwoners van Nederland

De overheid wil met ingang van 1 januari 2019 de heffingskorting alleen nog geven aan ‘inwoners van Nederland’. Niet-inwoners hebben daar in principe geen recht meer op. Niet-inwoners houden wel recht op het premie-deel van de loonheffingskorting als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

De werkgever moet vaststellen of een buitenlandse werknemer inwoner van Nederland is of niet. Hoe bepaalt u dat? Onze onderstaande factsheet helpt u daarbij. Download de factsheet loonheffingskorting hier.

 

Arbeidsmigranten en wijziging loonheffing

In de regel zijn arbeidsmigranten geen ‘inwoner van Nederland’. Zij hebben in principe geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. De werkgever moet de loonbelastingtabel geldend voor ‘werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU’ toepassen voor zover zij in een lidstaat van de EU wonen.

Een buitenlandse werknemer kan onder voorwaarden toch kwalificeren als ‘inwoner van Nederland’ en heeft dan alsnog recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Hiervoor moet hij wel zelf actie ondernemen door een (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting aan te vragen. Buitenlands belastingplichtigen die hiervoor in aanmerking komen hebben hierover al bericht gekregen van de Belastingdienst.

Wijziging loonheffingskorting en cafetariaregeling

Arbeidsmigranten zijn in principe ‘buitenlandse werknemers’. Zij hebben geen recht meer op het belastingdeel van de heffingskorting. Voor hen geldt wel dat toepassing van de ET-kosten regeling (ofwel cafetaria-regeling) mogelijk blijft. Is een arbeidsmigrant toch ‘inwoner van Nederland’ dan heeft hij recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting, maar kan ET-kosten regeling (ofwel cafetaria-regeling) niet worden toegepast.

Impact wijziging loonheffing op netto-loon buitenlandse seizoenarbeiders

Het schrappen van het recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting heeft gevolgen voor de loonstrook van buitenlandse seizoenarbeiders. Concreet betekent het niet meer kunnen toepassen van dit deel van de loonheffingskorting een licht lager netto loon bij hetzelfde aantal gewerkte uren. Het negatieve effect zal deels teniet worden gedaan door de verhoging van het WML per 1 januari 2019 en de lagere tarieven in de inkomstenbelasting.

 

Informeer uw werknemers m.b.v. deze voorbeeldbrief

Als werkgever is het belangrijk dat u uw werknemers kunt uitleggen wat er voor hen verandert met betrekking tot hun loonheffingskorting. Wij hebben een voorbeeldbrief opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken.

Download hem hieronder in het Nederlands of één van de andere talen .

Voorbeeldberekening

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het effect op het loon van uw buitenlandse werknemer. Dit betreft de groep werknemers waarvoor de tabel ‘niet inwoner van Nederland’* van toepassing is. Bij de berekening is rekening gehouden met de stijging van het WML / het cao-loon en veranderingen van de sociale premies. Andere inhoudingen en de toepassing van de cafetariaregeling zijn buiten beschouwing gelaten.

Salaris en arbeidsduur Nettoloon per uur
juli 2018
Nettoloon per uur
januari 2019
Piekarbeider WML 48 uur per week € 9,26 € 9,38
B1 Open Teelten 38 uur per week € 9,28 € 9,34

 

Het nettoloon per uur van een inwoner van Nederland die deelneemt aan de regeling piekarbeid en 48 uur per week werkt is per 1 januari 2019 € 9,58. Voor een inwoner van Nederland die 38 uur per week werkt op basis van loonschaal B1 van de cao Open Teelten is dit per 1 januari 2019 € 9,64 netto per uur.

Deze berekening is gemaakt door Flynth Accountants en Adviseurs. De berekening geeft een indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor een exacte bruto/netto berekening verwijzen wij u naar uw eigen accountant of salarisbureau.

* De tabel werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitersland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is toegepast.

Achtergrondinformatie: Nieuwsbrief van de Belastingdienst

Wilt u meer achtergrondinformatie over dit onderwerp? Lees dan de nieuwsbrief van de Belastingdienst over loonheffing die in december 2018 uit kwam.

 

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het met het aanvragen van de woonplaatsverklaring? Hoe kan een arbeidsmigrant toch het belastingdeel van de heffingskortingen krijgen als dat niet meer via de loonstrook kan? Lees het antwoord op deze (en andere vragen) in onze veelgestelde vragen.