Leven Lang Leren

Laatste update: 31 juli 2017, 22:01

Leven Lang Leren

U wilt beschikken over voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden. Voor de continuïteit van een onderneming is een Leven Lang Leren van groot belang. Op deze themapagina vindt u alle informatie over scholing en ontwikkeling op één plek. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via 088 – 88 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Investeren in medewerkers

De wereld om ons heen verandert snel. Het aantal jongeren dat met een vakdiploma de arbeidsmarkt betreedt neemt al jaren af, terwijl de pensioengerechtigde leeftijd hoger wordt. Nederland neemt op het gebied van agrarische productie en -handel een koppositie in. Om die leidende rol te behouden en verder uit te bouwen is het van essentieel belang dat deze branches beschikken over voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden. Dat maakt het continu blijven ontwikkelen van medewerkers noodzakelijk. Voor de continuïteit van een onderneming is een Leven Lang Leren dus van groot belang.

 

Subsidiemogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om een subsidie te ontvangen voor de scholingskosten die u maakt.  We hebben alle subsidiemogelijkheden voor u op een rij gezet.

  1. Colland Arbeidsmarkt subsidie
  2. Subsidieregeling praktijkleren
  3. Scholings- of loopbaanvoucher
  4. Overige subsidies

Praktijkverhaal teler Van den Einden

De communicatie haperde. Personeel zei soms ‘ja’ zonder dat ze het begrepen hadden. Problemen aankaarten werd uitgesteld tot het te laat was. De taal vormde een barrière op het bedrijf van Adrie van den Einden. Met een taalcursus via LTO Arbeidskracht is die drempel geslecht. Lees hier hun ervaringen.

BBL-leerlingen

Om als sector ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende en kwalitatief goed opgeleid personeel, is het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen om het vak in de praktijk te leren. Een BBL-opleiding is hier een goed voorbeeld van. Lees hier meer over de mogelijkheden om BBL-leerlingen in te zetten op uw bedrijf en bekijk de model arbeidsovereenkomst.

Stagiaires

Stagiairs zijn werknemers die ‘meewerken’ in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. U biedt een scholier of student de kans om in de praktijkervaring op te doen met het beroep waarvoor hij leert. Uw bedrijf moet hiervoor een erkend leerbedrijf zijn. Wat moet u regelen als u een stagiaire aantrekt? Lees het hier en bekijk de model stageovereenkomst.

Scholingsconsulenten

Pluimveehouderij – Dineke Rietveld

Op zoek naar een cursus of opleiding? Benieuwd welke het beste bij jezelf of je medewerker(s) past? Bel of mail voor onafhankelijk advies! 

Contact via 06 21 19 98 93 of info@dinekerietveld.nl

Varkenshouderij – Linda Janssen

Kennis en kunde van uzelf en uw medewerkers bepalen de groei van uw bedrijf. Ik help u scholingsvragen scherp te krijgen en nieuwe scholingsactiviteiten ontwikkelen. Zie: www.varkensnet.nl

Contact via 0622213982 of info@varkensnet.nl

 

 

Melkveehouderij – Elsbeth Veltink

De melkveehouderij vraagt van de ondernemer en werknemer constante aanpassingen. Leven lang leren hoort bij een toekomstgerichte bedrijfsvoering. Ik denk graag met u mee!

Contact: 06 241 77 049 of eveltink@projectenltonoord.nl

Boomkwekerij – Piet Verhoeven

Ik help productie- en handelsbedrijven het maximale uit talenten van medewerkers te halen. Dit levert meer rendement uit arbeid op. Maak een afspraak. Zie www.talentboom.nl

Contact via 06 – 3010 8049 of p.verhoeven@talentboom.nl

 

Glastuinbouw – Kasgroeit

Wil je meer groei realiseren binnen je organisatie? Denk dan ook aan het opleiden en ontwikkelen van je medewerkers. Kas groeit kan je hierbij helpen. Kijk op www.kasgroeit.nl

Meer info via 070 – 307 50 33 of info@kasgroeit.nl