Lagere kosten door compensatie transitievergoeding

Lagere kosten door compensatie transitievergoeding
9 juli 2018 Mirthe Post

Werkgevers in de land- en tuinbouw worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de zogenoemde transitievergoeding. Zij moeten die betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met voorstellen voor compensatie. LTO Nederland is zeer te spreken over het besluit. Het betekent vanaf 2020 minder kosten voor werkgevers.

LTO Nederland heeft zich sterk gemaakt voor compensatie, omdat de transitievergoeding zwaar en onredelijk is bovenop het verplicht doorbetalen van loon én de re-integratieverplichtingen. Het Kabinet maakt het mogelijk dat werkgevers een compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding na ontslag van een langdurige werknemer. De compensatie is van toepassing bij opzegging, ontbinding of beëindiging met wederzijds goedvinden van vaste en tijdelijke contracten. De werkgever krijgt een compensatie tot maximaal de te betalen transitievergoeding waar een werknemer recht op heeft verminderd met eventueel in rekening gebrachte transitie- of inzetbaarheidskosten. Deze compensatie wordt verstrekt door het UWV en moet door de werkgever binnen 6 maanden aangevraagd worden. De compensatie wordt gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en leidt tot een kleine verhoging van de Awf-premie.

Afspraken in cao’s
Een tweede, aanvullende maatregel is dat in cao’s-afspraken kunnen worden gemaakt om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hieronder wordt ook verstaan het beëindigen van een bedrijf. Deze wetswijziging maakt het mogelijk om in cao’s-afspraken te maken over voorzieningen voor werknemers die in de plaats komen van de verschuldigde transitievergoeding. De waarde van deze voorzieningen, zoals bijvoorbeeld scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-uitkering, moet gelijkwaardig zijn en de kans op nieuw werk vergroten.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter