Klopt het dat er bepaalde loonschalen missen in de cao?

Klopt het dat er bepaalde loonschalen missen in de cao?
24 januari 2017 Mirthe Post

De cao’s Glastuinbouw en Open Teelten kennen een aantal functiegroepen waarbij geen loonschaal in de cao is opgenomen. Dit betreft de volgende functiegroepen:

Cao Glastuinbouw Functiegroep K, L, M
Cao Open Teelten Functiegroep I, II, III

 

In deze functiegroepen zijn functies ingeschaald als bedrijfsleider, verkoper, HR-adviseur, exportmedewerker en chef II (vollegrond, fruitteelt, boomkwekerij, akkerbouw of bloembollenteelt). Voor deze functiegroepen geldt dat er vanuit de cao geen loonschaal aan gekoppeld is. Dit betekent dat u als werkgever vrij bent om met de werknemers in deze functiegroepen salarisafspraken te maken. Het salaris ligt dus niet vast in een loongebouw.

Om deze werknemer(s) toch houvast te kunnen bieden kan het verstandig zijn zelf een salaristabel voor deze groep(en) op te stellen. Om u een indicatie te geven van het salaris in deze groepen kunt u salaristabellen uit de cao als uitgangspunt nemen. Een werknemer die is ingeschaald in één van deze functiegroepen zal altijd meer verdienen dan een werknemer die is ingeschaald in de ‘hoogste’ functiegroep en tabel uit de cao. Het start- en eindsalaris van een werknemer in functiegroep K of I zal dus altijd hoger liggen dan het start- en eindsalaris van een werknemer in functiegroep H. Zijn functie is immers hoger ingedeeld.

In de praktijk zie je dat salarissen ook sterk per regio kunnen verschillen. Vraag daarom eens bij collega-ondernemers of uw accountant wat werknemers in een soortgelijke functie bij agrarische bedrijven bij u in de buurt verdienen. Ook dit kan een indicatie geven van een correct salaris.

0 Reacties

Laat een reactie achter