Klaar voor het nieuwe jaar 2022!

Laatste update: 11 januari 2022, 10:10

Een nieuw jaar betekent ook vaak nieuwe wet- en regelgeving. Wat gaat er veranderen voor werkgevers in 2022? Met welke zaken moet je rekening houden als je met personeel werkt? Op deze pagina geven we antwoord op deze vragen.

Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via 088 – 888 66 88 of stuur een e-mail naar info@werkgeverslijn.nl.

Webinar

Liever kijken en luisteren dan lezen? Dat kan! De informatie op deze pagina komt ook terug in het webinar ‘klaar voor het nieuwe jaar 2022’.

Update agrarische cao’s

Voor zowel de cao Glastuinbouw als de cao Productiegerichte Dierhouderij zijn er momenteel cao-onderhandelingen gaande. Of er in deze sectoren zaken gaan wijzigen hangt volledig af van hoe de onderhandelingen verlopen. Via onze website en nieuwsbrief houden we je hiervan graag op de hoogte! In de Open Teelten is afgelopen jaar een cao overeengekomen die een looptijd heeft t/m 28 februari 2023. Komend jaar worden de lonen verhoogd per 1 juli 2022. Deze lonen kun je terug vinden in het cao-boekje.

Steve Fok, beleidsadviseur sociaaleconomisch beleid van LTO Nederland heeft in ons webinar ‘klaar voor het nieuwe jaar 2022’ een toelichting gegeven over de agrarische cao’s.

zwangere buik

Rookvrije werkplek per 1 januari 2022

Door een wijziging in de Tabakswet moet per 1 januari 2022 de hele werkplek rookvrij zijn. Rookruimten binnen moeten vanaf dan gesloten zijn en het is dan verboden om te roken op alle werkplekken. Dit geldt ook voor het land en voor cabines van bedrijfsvoertuigen. Onder voorwaarden mag er wel een beschutte rookplek op het buitenterrein worden ingericht, dit moet dan los staan van het bedrijfspand. Stigas heeft veel nuttige informatie op een rij gezet om jou als werkgever hierbij te helpen. Bijvoorbeeld 5 stappen voor een effectieve aanpak. Kijk hier voor de informatie van Stigas.

Doorbetaald ouderschapsverlof

Momenteel is ouderschapsverlof een vorm van onbetaald verlof. Dit gaat veranderen in 2022. Per 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken (deels) doorbetaald ouderschapsverlof. Dit moet wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Uitbetaling van dit verlof gebeurt middels een uitkering van UWV. Dit is in ieder geval voor 50% van het loon, maar er is een motie door de Eerste Kamer ingediend om dit te verhogen naar 70%. De nieuwe regering zal hier binnenkort een besluit over nemen.

Verlenging collectieve cafetariaregeling

De collectieve cafetariaregeling die LTO Nederland samen met vaktechnische organisaties heeft afgesloten met de Belastingdienst wordt verlengd per 1 januari 2022. Deze regeling is fiscaal interessant voor werkgevers die met internationale seizoenswerkers werken.

Er zijn wel een paar kleine wijzigingen in de regeling, zo zijn de bedragen voor de kosten van levensonderhoud aangepast. Op deze pagina vind je alle nieuwe informatie en de nieuwe brochure met bedragen en rekenvoorbeelden.


Klik op de brochure om deze te openen

Wijzigingen wet- en regelgeving

Zoals elk jaar zullen er ook in 2022 een aantal wijzigingen plaatsvinden op het gebied van loonadministratie. Hieronder zetten we een aantal belangrijke veranderingen op een rij:

Verhoging minimumloon

Per 1 januari 2022 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Dit wordt elk jaar op 1 januari en 1 juli verhoogd door de Rijksoverheid. Op onze website vind je de nieuwste bedragen. Het wettelijk minimumloon mag bijvoorbeeld worden betaald voor piekarbeiders en seizoenarbeiders (cao Open Teelten).

Werken met AOW’ers

De AOW-leeftijd is voor 2022 vastgesteld op 66 jaar en 7 maanden. Bereikt je werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege af. Wil je hem in dienst blijven houden na het bereiken van deze leeftijd? Dat kan! Op onze themapagina vind je meer informatie over het werken met een AOW’er.

Regeling WW premie terug

Heb je een deeltijder in dienst die meer dan 30% overwerkt? Dan moet voor hem de hoge WW premie worden betaald. Dit was al zo, maar vanwege de coronacrisis was deze regeling tijdelijk opgeschort. Per 1 januari 2022 is dit weer van kracht.

Verruiming WKR gaat vervallen

Vanwege de coronacrisis was de vrije ruimte van de WKR (Werkkostenregeling) tijdelijk verruimd. Per 1 januari 2022 komt deze verruiming te vervallen en is de vrije ruimte weer als vanouds: 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000,- en 1,18% van het restant van die loonsom erboven.

Vrijstelling voor thuiswerkkosten

Tot slot komt er in 2022 een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten van € 2,- per dag, in het kader van hybride werken.

Witlof schonen

Corona

Het ziet er naar uit dat ook in 2022 corona een onderwerp van gesprek blijft. Alle informatie over corona, het coronaprotocol voor onze sector en veelgestelde vragen over dit onderwerp vind je op onze themapagina. De komende weken zal het vaccineren van internationale werknemers de aandacht hebben; er wordt gewerkt aan informatie die werkgevers kan helpen om hierover in gesprek te gaan met hun personeel.

Doorkijkje in de belangenbehartiging

En wat staat er verder op stapel voor 2022? Dat zullen de komende maanden uitwijzen, dat hangt er ook vanaf hoe het nieuwe kabinet invulling gaat geven aan wet- en regelgeving. Thema’s die de aandacht zullen krijgen zijn in ieder geval:

  • zelfstandigen zonder personeel;
  • krapte op de arbeidsmarkt;
  • huisvesting van internationale werknemers;
  • corona en vaccineren.

Wil je een doorkijkje naar 2022 op het gebied van belangenbehartiging? In ons webinar ‘klaar voor het nieuwe jaar 2022’ is portefeuillehouder Eric Douma van LTO Nederland te gast. Hij geeft in de webinar een toelichting op de plannen voor de belangenbehartiging van 2022. Bovenaan deze pagina kun je dit webinar terugkijken.

Werkzaan bij Voorne's plantenkwekerij

We staan weer voor je klaar!

De Werkgeverslijn gaat in 2022 weer aan de slag met nieuwe thema’s, journaals, podcasts en webinars en het upgraden van de website. Alles om jou optimaal te informeren en adviseren. Maar het belangrijkste: heb je een vraag of wil je even sparren? Bel ons gerust via 088 – 888 66 88 of mail ons via info@werkgeverslijn.nl. Want ook in 2022 staat het team van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw graag voor je klaar!