Kijk het webinar over de cao Productiegerichte Dierhouderij terug

Kijk het webinar over de cao Productiegerichte Dierhouderij terug
20 april 2022 Diana Eleveld

Onlangs hebben de vakbonden ingestemd met het eindbod van werkgevers, waarmee een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij met een looptijd tot en met 31 december 2023 een feit is. Op dinsdag 19 april 2022 om 20:00 uur schoven Steve Fok en Anton Butijn aan om hierover te praten.

In het webinar hebben we het over de totstandkoming van de cao en wat er verandert voor werkgevers. Aan de orde komen in ieder geval de overeengekomen loonsverhogingen, de afspraken over een eventuele compenserende verhoging bij een hoge inflatie in 2022 en de enquête rondom de PAWW. Het webinar duurt ongeveer een half uur.

Het webinar is hieronder terug te kijken. Heb je vragen naar aanleiding van het webinar? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter