Keurmerk voor betere huisvesting arbeidsmigranten

Keurmerk voor betere huisvesting arbeidsmigranten
15 februari 2019 Maartje Jager

Laatste update: 5 juni 2020, 17:15

Vakbonden en werkgeversorganisaties uit de agrarische sector lanceren vandaag het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Met dit vrijwillige keurmerk wordt de kwaliteit van tijdelijke huisvesting in de land- en tuinbouw geborgd. De eisen zijn gebaseerd op de ‘Nationale verklaring tijdelijke huisvesting EU arbeidsmigranten’, een breed gedragen akkoord uit 2012. Het keurmerk wordt beheerd door LTO Nederland en is ingediend bij de Raad voor Accreditatie.

“De land- en tuinbouw zet zich al jaren in voor een hoger niveau van huisvesting arbeidsmigranten. Voor tijdelijke huisvesting van seizoen- en piekarbeiders was nog geen keurmerk beschikbaar. Daarom ben ik er trots op dat we met werknemersorganisaties FNV en CNV, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland de handen ineen hebben geslagen,” aldus Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap & Economisch Beleid bij LTO Nederland.

Nu de normen zijn vastgesteld kunnen agrarisch ondernemers de huisvesting op het eigen erf goed voorbereiden op het komende seizoen. Audits voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen worden afgenomen door drie Certificerende Instellingen die in het kader van GLOBALG.A.P. vaak al jaarlijks bij bedrijven zijn. Hiermee worden de kosten en administratieve lasten tot een minimum beperkt.

“Ondernemers kunnen zich met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen onderscheiden in een krappe arbeidsmarkt. Goede en veilige huisvesting op het eigen bedrijf wordt hiermee geborgd. Het keurmerk beschermt de werknemer tegen ondermaatse huisvesting van derden en lange reistijd en geeft gemeenten handvatten voor een duidelijker huisvestingsbeleid,” zegt Van den Boomen.

Naar verwachting worden de eerste bedrijven begin maart 2019 gecertificeerd. Accreditatie neemt over het algemeen ongeveer een jaar in beslag. De partijen achter het keurmerk hebben aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om ingroeitijd gevraagd, zodat gecertificeerde ondernemingen voor die tijd al de kosten van de huisvesting op het WML van de werknemer mogen inhouden in het kader Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Meer informatie is te vinden op https://werkgeverslijn.nl/flexwonen/

 

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter