Ketenbepaling

Ketenbepaling
2 oktober 2019 Mirthe Post

Laatste update: 22 oktober 2019, 15:28

Ketenbepaling tot 1 januari 2020
De werkgever mag maximaal drie keer achter elkaar een tijdelijk contract aanbieden binnen een maximale periode van twee jaar. Daarna is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd, tenzij de keten van contracten met een tussenpoos van minimaal zes maanden wordt doorbroken. Na zes maanden plus één dag kan weer een tijdelijk contract ingaan zonder dat er een vast contract ontstaat. Deze ketenbepaling geldt niet voor arbeidsovereenkomst die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Ook is de ketenbepaling niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt. De ketenbepaling start dan exact op de dag dat de werknemer 18 jaar wordt.

Ketenbepaling vanaf 1 januari 2020
Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt het met ingang van 1 januari 2020 weer mogelijk 3 contracten in 3 jaar te geven. Lopende contracten die aflopen op of na 1 januari 2020 kunnen verlengd worden voor bepaalde tijd tot een totale looptijd van 3 jaar, mits deze contractverlenging niet een 4e contract betreft. Er is geen overgangsrecht van toepassing wat betekent dat deze nieuwe regel per 1 januari 2020 direct ingaat. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Enkele voorbeelden:

Op 1 juni 2018 wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor 7 maanden. Op 1 januari 2019 verlengt de werkgever de arbeidsovereenkomst weer voor 1 jaar (tot 1 januari 2020). Er zijn nu twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgesloten met een gezamenlijke duur van 19 maanden. Op 1 januari 2020 mag de werkgever door invoering van de WAB nog een derde contract afsluiten tot een gezamenlijke duur van 36 maanden (drie jaar). Het derde contract mag dus nog een duur hebben van 17 maanden.

Op 1 maart 2018 wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor 7 maanden. Op 1 oktober 2018 wordt deze arbeidsovereenkomst verlengd met de duur van 1 jaar tot 1 oktober 2019. Op 1 oktober 2019 verlengd de werkgever de arbeidsovereenkomst weer met 1 jaar tot 1 oktober 2020. Dit derde contract gaat dus over de datum 1 januari 2020 heen. Er is geen overgangsrecht, wat betekent dat de nieuwe regel van 3 arbeidsovereenkomsten in 3 jaar per 1 januari 2020 direct ingaat. Op 1 maart 2020 zou de maximale termijn van twee jaar bereikt zijn, maar door directe ingang van de nieuwe regel is dit niet meer van toepassing en is de maximale termijn drie jaar geworden. Er ontstaat dus geen contract voor onbepaalde tijd op 1 maart 2020.

Tussenpoos

De tussenpoos voor het doorbreken van de keten blijft minimaal 6 maanden, maar kan bij cao worden verkort naar minimaal 3 maanden. Dit geldt alleen voor specifieke functies die een seizoenmatig karakter hebben als gevolg van klimatologisch of natuurlijk omstandigheden en die niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan 9 maanden per jaar. In de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw is zo’n uitzondering vastgelegd (in beide cao’s artikel 9). Deze uitzondering blijft van kracht na 1 januari 2020. Voor onze sector verandert er in dit opzicht dus niets. Het blijft dus mogelijk om voor teelt- en oogstfuncties na minimaal 3 maanden een nieuwe keten van tijdelijke contracten te starten.

Tip! Download de Rijksoverheid WAB factsheet over de ketenbepaling voor werkgevers.

0 Reacties

Laat een reactie achter