Kabinet komt met wetsvoorstel uitbreiding partnerverlof bij geboorte

Kabinet komt met wetsvoorstel uitbreiding partnerverlof bij geboorte
21 februari 2018 Diana Eleveld

Deze week heeft SZW het wetsvoorstel WIEG gepresenteerd. WIEG staat voor de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Deze nieuwe wet regelt dat partners niet 2 dagen betaald verlof, maar 5 dagen betaald verlof krijgen bij de geboorte van hun kind. Daarbovenop krijgen partners de mogelijkheid om in het eerste half jaar na de geboorte nog eens 5 weken extra geboorteverlof op te nemen. In die periode van 5 weken hebben partners dan recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. De uitbreiding van het geboorteverlof van 2 naar 5 dagen komt dus voor rekening van de werkgevers; de uitkering van 70% van het loon indien partners extra verlof willen komt voor rekening van de overheid. Werkgevers zijn niet verplicht om de uitkering aan te vullen.

Dit wetsvoorstel gaat voorbij aan het recente advies van de Sociaal Economische Raad (SER) dat voorstelde om alle verlofregelingen rondom geboorte te bundelen in één regeling en de kosten hiervan neer te leggen bij de overheid en niet bij werkgevers.

LTO Nederland vindt het voorstel sympathiek, maar is ook kritisch op het wetsvoorstel. Het is sympathiek om het partnerverlof rondom geboorte uit te breiden van 2 naar 5 dagen vanuit een brede maatschappelijke wens en opvatting dat partners meer de gelegenheid moeten krijgen om de zorg voor het kind al in een vroeg stadium op zich te nemen. LTO Nederland vindt echter, dat als deze wens zo breed maatschappelijk wordt gedragen, dat de uitbreiding van het partnerverlof daarom gefinancierd moet worden uit de algemene middelen en niet door de werkgever. Bovendien wordt met dit wetsvoorstel een nieuwe regeling geïntroduceerd die naast de bestaande regelingen komt. LTO Nederland vindt, gelijk aan het SER-advies, dat er geen nieuwe regelingen bij moeten komen, maar dat de bestaande in één integrale verlofregeling worden geïntegreerd.

Het Ministerie van SZW heeft recent het wetsvoorstel gepubliceerd en tot 19 maart 2018 kunnen reacties worden ingediend via een openbare consultatie. Klik hier voor meer informatie.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter