Jongere werknemers als kans voor de toekomst

Uit onderzoek blijkt dat studenten of scholieren geen reëel beeld hebben van wat de agrarische sector te bieden heeft qua banen en mogelijkheden. De mogelijkheden van de sector moeten we dan ook beter laten zien aan de jeugd. Daar ligt een belangrijke taak voor u als ondernemer wanneer vakantiekrachten de komende periode bij u aan het werk zijn. Zie uw jongere werknemers als kans voor de toekomst! Op deze themapagina leest u er meer over. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de Werkgeverslijn via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

Wat mag een jongere werknemer voor werk doen?

vakantie werknemersWie met jongere werknemers werkt, moet in acht nemen dat kinderen en jongeren alleen werk mogen doen dat ze aankunnen en dat past bij hun ontwikkeling. Bovendien moet er altijd voldoende toezicht en begeleiding zijn van een iemand met autoriteit. Net zoals voor andere werknemers bent u verplicht een arbeidsovereenkomst af te sluiten met de jonge werknemer.

Wat zijn de vuistregels voor de verschillende leeftijden?

Als u jongeren wilt laten werken, is het handig de volgende vuistregels te hanteren:

 • Kinderen van 12 jaar en jonger mogen niet werken.
 • 13-, 14- en 15-jarigen mogen lichte werkzaamheden uitvoeren. Denk aan lichte oogstwerkzaamheden, gewasverzorging of groente of fruit plukken.
 • 16- en 17-jarigen mogen alle werkzaamheden doen, tenzij deze werkzaamheden verboden zijn.
 • Medewerkers vanaf 18 jaar mogen alle werkzaamheden doen.

Denk bij het werken met jongeren ook aan de wetgeving, waarin sommige werkzaamheden zijn verboden (bijvoorbeeld met asbest) of alleen onder voorwaarden zijn toegestaan (bijvoorbeeld alleen als men een bepaalde deskundigheid heeft).

Tip! In de arbocatalogus van uw sector vindt u specifiekere informatie over welke werkzaamheden jongeren mogen uitvoeren. Ook krijgt u inzicht in welke aandachtspunten daarbij van belang zijn zodat u een veilige werkplek kunt bieden.

‘Vlog uit de kas’ laat zien wat werken in de glastuinbouw inhoudt

De winnende vlog van seizoen 2

 

In ‘Vlog uit de Kas’ nemen scholieren je een dagje mee tijdens hun werkzaamheden in de glastuinbouw. Dit is van productiewerk tot marketing en van HRM tot kwaliteitsbeoordelingen. Tijdens de zomervakantie begint voor veel scholieren het werk in de kassen. Waarom kiezen zij voor een vakantiebaantje in de kas? Hoe ervaren zij het werk in de kas? Wat maakt hen enthousiast over de glastuinbouwsector? Hoe wordt omgegaan met de coronamaatregelen? Binnenkort komt seizoen 3 van vlog uit de kas online. Kijk hiernaast alvast de vlog van de winnaar van seizoen 2 terug. Hier vind je het complete seizoen 1 en 2. Vlog uit de Kas wordt financieel mogelijk gemaakt door Colland.

BBL – 4 dagen werken, 1 dag naar school

Instroom van nieuwe medewerkers in onze sector is noodzakelijk om ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende en kwalitatief goed opgeleid personeel. Daarom is het belangrijk dat (jonge) mensen de kans krijgen om het vak in de praktijk te leren. De beroepsbegeleidende leerweg, de zogenaamde BBL-opleiding, is hier een goed instrument voor. De leerling gaat 1 dag per week naar school en werkt 4 dagen in de praktijk op uw bedrijf. Wellicht ideaal voor een jongere die al op uw bedrijf werkzaam is en ambities heeft om in onze sector aan het werk te blijven. Dus ga ook zeker het gesprek aan met de jongeren die voor vakantiewerk bij u instromen, wellicht is hij voor u een medewerker van de toekomst! Lees hier meer over het worden van een erkend leerbedrijf, de arbeidsvoorwaarden van een BBL-er en welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Werken met jongeren, zo maakt u het leuk! 

Werken met jongeren vergt soms een iets andere aanpak dan werken met volwassenen. Hieronder volgen 7 tips met hoe u het werken in de agrarische sector voor de jeugd aantrekkelijk maakt. Lees hier een uitgebreide toelichting.

 1. Wees oprecht geïnteresseerd
  Jongeren willen graag merken dat ze ertoe doen!
 2. Geef duidelijke instructies
  Overstelp uw jonge medewerker niet met hoge verwachtingen of teveel opdrachten.
 3. Bied jongeren die uitdaging zoeken extra taken
  U merkt snel genoeg of ze de extra verantwoordelijkheid aankunnen!
 4. Investeer in sfeer
  Duidelijke afspraken zijn belangrijk, maar plezier op de werkvloer ook! Investeer daarin.
 5. Leer jongeren sociale omgangsregels op de werkvloer
  U bent misschien wel de eerste werkgever van de jongere, spreek uw verwachtingen uit!
 6. Maak afspraken met elkaar
  Over het gebruik van de telefoon bijvoorbeeld?
 7. Zie scholieren als medewerkers van de toekomst
  Zie de jongere niet als een tijdelijke kracht, maar als een werknemer voor later! Zorg voor een positief beeld over de sector bij de jongere.

Hoeveel uur mag een jongere werknemer werken?

In de Arbeidstijdenwet is geregeld hoeveel jongeren mogen werken. Dit is per leeftijd verschillend. Ook zijn er verschillende regels voor schoolweken en vakantieweken. In onderstaande tabel staat weergegeven hoeveel uren jongeren mogen werken.

Werktijden voor een vakantiekracht

13 en 14 jaar 15 jaar 16 en 17 jaar
Per dag 7 uur 8 uur 9 uur
Per week 35 uur 40 uur 45 uur (per 4 weken max. 160 uur)
Max. aantal weken per jaar 4 weken 6 weken
Waarvan max. aaneengesloten 3 weken 4 weken
Max. aantal werkdagen per week 5 dagen
Zondag Nee Onder voorwaarden Onder voorwaarden

Wilt u meer weten? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid.