Jobcoach

Jobcoach
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:34

Een jobcoach helpt werknemers bij het inwerken of hij maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Een jobcoach begeleidt werknemers ook op de werkvloer en zorgt er voor dat de werknemer zijn taken zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Ook kan de jobcoach u als werkgever en directe collega’s van de werknemer begeleiden, bijvoorbeeld door u te leren hoe u de werknemer moet begeleiden bij het uitvoeren van het werk en wat u kunt doen bij problemen.

Wanneer u Wsw-ers van een SW-bedrijf detacheert, dan organiseert het SW-bedrijf de begeleiding, en voor de doelgroep Participatiewet geldt dat de gemeente in eerste instantie verantwoordelijk is voor de begeleiding. Werknemers die worden ondersteund door UWV kunnen begeleiding via UWV regelen. UWV kent verschillende vormen van jobcoaching. Een werknemer kan zelf een aanvraag door voor jobcoaching en dan zelf de erkende jobcoachorganisatie kiezen voor de begeleiding. Een werknemer kan een vergoeding voor een jobcoach aanvragen bij het UWV. De jobcoach helpt de werknemer minimaal een half jaar met inwerken. Elk half jaar wordt bekeken of de werknemer de jobcoach nog nodig heeft. De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Het is de bedoeling dat de werknemer daarna zelfstandig zijn werk kan doen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de begeleiding door de jobcoach na 3 jaar verlengd worden. Dit wordt per geval bekeken door UWV.

Interne jobcoach
Heeft u werknemer(s) met een langdurige ziekte of handicap in dienst die begeleiding nodig heeft? Dan kan een interne jobcoach ook een optie zijn. U kunt een aanvraag doen voor interne jobcoaching waarbij u dan iemand in dienst neemt of inhuurt, maar het is ook mogelijk dat een collega wordt getraind zodat die zelf de coaching op zich kan nemen. De werknemer met een arbeidsbeperking krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer met als doel dat hij aan het einde van een geslaagd programma zelfstandig zijn werk kan uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er problemen zijn. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor een interne jobcoach moeten de werkgever en werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u in het Protocol Interne Jobcoach.

Vanaf 1 januari 2015 kunt u subsidie aanvragen voor een interne jobcoach. Hiervoor gebruikt u het formulier Aanvraag subsidie interne jobcoach en het formulier Gegevens werknemer interne jobcoach. Bij de aanvraag voor subsidie moet de werkgever motiveren waarom de werknemer jobcoaching nodig heeft in het zogenaamde begeleidingsplan. Belangrijk is dat u eerst met de werknemer bespreekt dat u graag wilt dat de werknemer ondersteunt wordt door een interne jobcoach. U kunt namelijk alleen subsidie aanvragen als uw werknemer hiermee instemt.

0 Reacties

Laat een reactie achter