Is Koningsdag een doorbetaalde feestdag?

Is Koningsdag een doorbetaalde feestdag?
21 april 2017 Mirthe Post

In de agrarische cao’s is Koningsdag vastgelegd als een doorbetaalde feestdag. Koningsdag wordt jaarlijks gevierd op 27 april, welke dit jaar valt op een donderdag. Dit betekent dat de medewerkers voor wie deze dag een reguliere werkdag is, recht hebben op loondoorbetaling op deze feestdag. Zij krijgen dus hun gewone loon doorbetaald maar hoeven in principe geen arbeid te verrichten.

Het kan zijn dat op een agrarisch bedrijf het niet mogelijk is om de werkzaamheden uit te stellen tot na Koningsdag. Het kan dan noodzakelijk zijn dat er toch arbeid door een medewerker wordt verricht. Deze medewerker heeft dan altijd recht op een toeslag volgens de agrarische cao’s. De toeslag varieert tussen de 50% en 100%. Houdt u er rekening mee dat deze toeslag betaald moet worden bovenop het gebruikelijke loon per gewerkt uur.

Wilt u weten welke toeslag er voor uw medewerker geldt, neem dan gerust contact met ons op via 088 – 888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter