Is een BBL’er een stagiair of een werknemer?

Is een BBL’er een stagiair of een werknemer?
1 augustus 2017 Mirthe Post

BBL staat voor BeroepsBegeleidende Leerweg. Een BBL’er is iemand die werken en leren combineert, doorgaans gaat een BBL’er één dag per week naar school en is hij de overige vier dagen aan het werk. Een BBL’er is dan ook geen stagiair maar een werknemer. Hij valt onder de cao en het arbeidsrecht en heeft ook recht op betaling volgens de cao die voor uw bedrijf van toepassing is.
Heeft u een BBL’er in dienst? Mogelijk kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. Meer informatie over deze regeling vindt u op: www.rvo.nl/praktijkleren.
Verder heeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een modelovereenkomst laten ontwikkelen voor BBL’ers. U kunt deze downloaden via onze website.

0 Reacties

Laat een reactie achter