Is de RIE van uw bedrijf nog actueel?

Is de RIE van uw bedrijf nog actueel?
4 november 2019 Mirthe Post

Sinds kort is het boetebeleid voor het hebben van een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) door de Inspectie SZW aangescherpt. Dit betekent dat de Inspectie direct een boete kan geven als jouw bedrijf niet beschikt over een actuele RIE. Bovendien zijn de boetes ook nog eens verhoogd. Uit recente cijfers van Stigas blijkt dat er vanaf 2017 in de sector Open Teelten 435 bedrijven aan de slag zijn gegaan met de RIE. Dit betekent dat van 52%* van de bedrijven niet bekend is of zij beschikken over een actuele RIE en of ze daarmee risico lopen op een boete. In de regel mag een RIE niet ouder zijn dan 4 jaar en moet deze sowieso worden aangepast als er een wijziging van bedrijfssystemen plaatsvindt.

Mocht je eraan twijfelen of jouw RIE nog actueel is, neem dan contact op met Stigas. Zij helpen jouw graag verder.

*Het aantal bedrijven dat is gestart met de RIE ten opzichte van het aantal bij Colland bekende bedrijven met personeel (Bron: Colland arbeidsmarktonderzoek 2018. P21, tabel 2.1 ).

0 Reacties

Laat een reactie achter