Inzicht in de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van de juiste mensen

Inzicht in de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van de juiste mensen
18 mei 2018 Maartje Jager

Geef uw input, doe mee met het arbeidsmarktonderzoek 2018

De juiste werknemers vinden en behouden dat is de kunst

Hoe zorgt u er als ondernemer voor dat u de juiste mensen aantrekt? Is er voldoende aanbod van nieuw personeel? En hoe zorgt u dat vacatures worden ingevuld? De brancheorganisaties van de agrarische en groene sector zetten zich hiervoor in. Om actief en effectief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in die markt. Daarom wordt er ook dit jaar een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd.

Uw deelname aan het onderzoek doet ertoe

Door uw deelname aan het onderzoek krijgen we inzicht in de gehele agrarische en groene sector én in uw specifieke sector. Bijvoorbeeld over vacatures en de in- en uitstroom van werknemers. Maar ook of er verschuivingen zijn in het soort opleidingen wat door u wordt gevraagd en in uw verwachtingen voor de toekomst. Om gedegen uitspraken te kunnen doen is het belangrijk dat voldoende bedrijven uit onze sector deelnemen. Daarvoor hebben we dus ook u nodig.

Uitvoering van het onderzoek en privacy

Een groot aantal brancheorganisaties wil graag weten hoe het gaat met de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren. Daarom zijn er- samen met de vakbonden- afspraken gemaakt over een gezamenlijk onderzoek in alle Colland-sectoren. De gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research voeren het onderzoek uit. De uitkomsten uit de enquête worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. De gegevens over uw bedrijf worden dus nooit aan anderen doorgegeven.

 

In de periode eind mei tot begin juli wordt een groot aantal ondernemers per mail, brief en/of telefonisch benaderd.

De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op http://www.collandarbeidsmarkt.nl/arbeidsmarkt-informatie en worden door brancheorganisaties en vakbonden gebruikt om een actief arbeidsmarktbeleid te voeren.

0 Reacties

Laat een reactie achter