Minder werk tijdens calamiteiten

Laatste update: 29 mei 2019, 11:02

Vraag: Stel dat ik te maken krijg met een calamiteit zoals een dierziekte, hagelschade, brand of een crisis in de afzet van producten zoals bij fipronil. Wat zijn mijn rechten en plichten als er in deze situaties ineens veel minder werk is?

Antwoord: In eerste instantie kunt u proberen om deze periode te compenseren met eerder gemaakte overuren. Mochten de gevolgen van de calamiteit toch groter blijken, dan kunt u mogelijk werktijdverkorting aanvragen voor uw personeel.

Werktijdverkorting

Om werktijdverkorting aan te vragen voor uw personeel moet een vergunning worden aangevraagd bij het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt deze vergunning aanvragen indien:

  • Er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend;
  • Gedurende tenminste 2 kalenderwerken, maar gedurende maximaal 24 kalenderwerken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

Het Ministerie SZW beoordeelt of u in aanmerking komt voor werktijdverkorting. Als u een vergunning voor werktijdverkorting hebt, kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen voor de niet-gewerkte uren. Uw werknemers blijven wel gewoon bij u in dienst.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van het Ministerie SZW.