Scholingskosten

Scholingskosten
7 augustus 2017 Mirthe Post

Laatste update: 23 juli 2019, 13:51

Aan scholing zijn kosten verbonden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de cursus- of opleidingskosten zelf, maar ook aan reiskosten of kosten voor de vervanging van de medewerker. Het is daarom goed om een opleidingsbudget vast te stellen. Neem daarbij ook de kosten mee voor de wettelijke scholingsverplichtingen die u mogelijk heeft zoals BHV-cursussen, spuitlicenties en heftruckcertificaten.

Cao

Laat u uw werknemer een opleiding volgen? In de agrarische cao’s is in ieder geval geregeld dat werknemers ieder jaar recht hebben op maximaal 10 dagdelen (doorbetaald) verlof voor het volgen van cursussen. Er staan ook regels beschreven over het volgen van educatief verlof en het volgen van cursussen in de avonduren.

Studieovereenkomst

De afspraken die u met uw werknemer maakt over de opleiding legt u vast in een studieovereenkomst. Hierin kunt u regelen of en hoeveel studiedagen er worden doorbetaald, wat er gebeurd als de werknemer de opleiding tussentijds beëindigd en of er een terugbetalingsregeling aan de orde is.

Scholing en de transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, en daarmee de transitievergoeding en de scholingsplicht, zal het volgen van scholing vaker dan voorheen voorkomen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen vaak voor rekening van werkgever, tenzij een terugbetalingsregeling is overeengekomen.

Als het gaat om transitiekosten (kosten die gemaakt zijn in verband met een naderend einde van het dienstverband) of inzetbaarheidskosten (kosten in verband met cursussen/opleidingen etc. die gericht zijn op versterking van de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt), dan mogen deze onder voorwaarden worden verrekend met de transitievergoeding. Verrekening is in beginsel echter alleen mogelijk als de werknemer, voordat de kosten zijn gemaakt, schriftelijk heeft ingestemd met het in mindering brengen op de transitievergoeding.

0 Reacties

Laat een reactie achter