Inventarisatie knelpunten personeelsbehoefte

Inventarisatie knelpunten personeelsbehoefte
17 maart 2020 Marleen
medewerker glastuinbouw

De Taskforce Arbeid van LTO Nederland heeft dit weekend contact gehad met diverse werkgevers en contacten gelegd met andere sectoren en met de uitzendsector of zij bedrijven kunnen helpen om te voorzien in de personeelsbehoefte. Die bereidheid is er, maar het is wel belangrijk om de concrete behoefte in beeld te krijgen om werkgevers gericht te kunnen helpen.

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en NFO roepen bedrijven daarom op om knelpunten of hun personeelsbehoefte door te geven via een online formulier.

Het formulier wordt gebruikt om te inventariseren hoe groot het probleem van personeelstekort is. Op basis daarvan zullen de Werkgeverslijn, LTO Nederland, de sectorale organisaties als Glastuinbouw Nederland, de NFO en de regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB kijken hoe zij kunnen helpen.

Als blijkt dat het probleem groot is, willen wij u na nadere afstemming in contact brengen met bedrijven, platforms of organisaties die in uw personeelsbehoefte kunnen of willen voorzien. Als u nu reeds benaderd wenst te worden door uitzendbureaus geeft u dat dan aan met een vinkje. De Werkgeverslijn bemiddelt zelf niet.

Kijk voor alle werkgeversinformatie in verband met het coronavirus op onze themapagina.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter