Instemming uitgewerkt pensioenakkoord goede stap voorwaarts

Instemming uitgewerkt pensioenakkoord goede stap voorwaarts
6 juli 2020 Maartje Jager

Alle sociale partners en kabinet hebben ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook LTO Nederland heeft haar fiat gegeven. In de afgelopen maanden hebben sociale partners, waaronder LTO Nederland, en kabinet intensief hierover onderhandeld. “Met deze uitwerking kunnen nu stappen voorwaarts worden gezet voor de noodzakelijke hervorming en herstel van vertrouwen,” aldus Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenaanspraken worden losgelaten en dat het gebruik van de rekenrente en dekkingsgraden vervalt. Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter en gaat directer meebewegen met de ontwikkeling van economie. Het is niet meer noodzakelijk om grote buffers en verplichtingen aan te houden waardoor er eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen ontstaat. Dat is belangrijk voor werkgevers en hun werknemers.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de premie, die door werkgevers met de vakbonden wordt afgesproken, leidend. “Voor onze werkgevers is het belangrijk dat de premiekosten van pensioen straks stabieler en beter voorspelbaar worden,” aldus Wim Bens. LTO Nederland heeft er vertrouwen in dat met deze uitwerking een toekomstbestendig pensioenstelsel gebouwd wordt met draagvlak.

 
Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter