Inspectie SZW eist extra toetsing coronachecklist door Stigas

Inspectie SZW eist extra toetsing coronachecklist door Stigas
6 augustus 2020 Diana Eleveld

Laatste update: 10 augustus 2020, 15:00

De eerste bedrijven die de coronachecklist gebruiken, worden momenteel getoetst door de Inspectie SZW. De inspectie geeft aan dat de coronachecklist, wanneer die door de werkgever is ingevuld, door Stigas moet worden getoetst. Dit betekent dat Stigas naar de werkgever toe moet om te checken of het klopt hoe de checklist is ingevuld. “Dit is een onwenselijk proces”, stelt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland.

Deze extra controle kost de ondernemer extra geld en is een administratieve extra ballast. De ISZW gebruikt als argument dat inmiddels duidelijk is geworden dat de aanvulling op de RI&E inzake corona, geen onderdeel is van de erkende branche-RI&E van Stigas. ‘Wanneer kleine of kleinere bedrijven gebruik maken van zo’n erkende branche-RI&E hoeft deze niet opnieuw te worden getoetst. Omdat de aanvulling dus niet onder die erkenning valt, moet deze formeel door een gecertificeerde bedrijfsarts of kerndeskundige worden getoetst. Omdat dit nu voor bedrijven niet het geval is, wordt dit gezien als een tekortkoming van de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet’, zo luidt de onderbouwing.
Disproportioneel

“Als werkgeversorganisatie zijn wij van mening dat dit een onwenselijk proces is. Stigas steunt dit en is van mening dat deze positionering disproportioneel is”, geeft Peter Loef aan. Stigas onderbouwt de reactie met een aantal argumenten:

  • – De checklist is gebaseerd op de Algemene handreiking COVID-19, opgesteld door de SER. Gegeven dit feit kan worden gesteld dat sociale partners akkoord zijn met invulling van beheersmaatregelen ten aanzien van risico’s op besmetting COVID-19;
  • – Toetsingen die moeten worden uitgevoerd door de kerndeskundigen van Stigas, leiden tot meerkosten voor bedrijven;
  • – Daarnaast vraagt toetsing binnen vier weken een aanslag op de capaciteit van de organisatie die daar momenteel niet op is ingericht. Bij de komende toetsingen van een RIE wordt toetsing van de checklist uiteraard meegenomen;
  • – Als het gaat om bedrijven, die de afgelopen jaren de RIE al hebben laten uitvoeren (en indien nodig hebben laten toetsen), ligt het initiatief om de RIE aan te vullen met behulp van de beschikbaar gestelde checklist uiteraard bij de bedrijven zelf.

Onderdeel branche-erkende RIE
Glastuinbouw Nederland wil zo snel mogelijk dit probleem de wereld uit hebben. De leden die het goed willen doen en zich daar gedurende het hele proces al keihard voor inzetten, ook nu weer, moeten nu niet nog weer eens een extra probleem op het bord krijgen. Er wordt overlegd met de andere werkgeversorganisaties en vakbonden wat te doen richting de inspectie. Daarnaast moet de corona-checklist zo spoedig mogelijk onderdeel worden van de branche-erkende RIE. “De branche-erkende RIE is het RIE-instrument dat door sociale partners is goedgekeurd, waardoor een toetsing door een Arbodienst – in dit geval Stigas – niet meer nodig is bij bedrijven met minder dan 25 werknemers. Voor de branche-erkende RIE’s, in totaal elf, moet dan goedkeuring worden verleend door de sociale partners, door ondertekening van een aanbiedingsbrief aan RIE.nl. Hierin wordt aangegeven dat een module preventie Covid-19 besmetting wordt toegevoegd aan de huidige RIE in de vorm van de coronachecklist”, zo verduidelijkt Peter Loef.

Opnemen in arbocatalogus
Parallel aan de erkenning van de RI&E moet het protocol worden opgenomen in de arbo-catalogus, zodat daar in de branche-erkende RI&E naar kan worden verwezen. “Dit voegt toe dat de ISZW kijkt naar wat er in het protocol staat. Als dat overeenkomstig is ingevuld dan is dat afdoende. Of het protocol wordt opgenomen in de arbocatalogus is nog in onderzoek. Hiervoor is medewerking nodig van de partijen die in de klankborgroep van Stigas zitten, zoals FNV, CNV Vakmensen en Plantum. Eerst gaan we hiervoor nog in gesprek met de ISZW om te vragen wat de consequenties zijn als zij kijken naar het huidige protocol en of dat voldoende is”, aldus Peter Loef.

Bron: Glastuinbouw Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter