Inspectie SZW controleert arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij

Inspectie SZW controleert arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij
25 maart 2018 Diana Eleveld

Laatste update: 30 maart 2018, 09:52

De Inspectie SZW komt met ingang van april inspecteren op arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij. De Inspecties zijn bedoeld om bij te dragen aan veiliger en gezonder werken in deze sector.

De Arbowet is óók van toepassing op ondernemers zonder personeel in dienst. Dat betekent dat ook varkenshouders zonder personeel maatregelen moeten treffen om onveilige situaties in hun bedrijf op de werkvloer te voorkomen of te verbeteren. Dit met het oog op de veiligheid en gezondheid van (meewerkende) gezinsleden, ingehuurde arbeidskrachten, vervoerders die op het erf komen etc.

De inspecteurs zullen onder meer letten op de volgende punten:
– Stalklimaat: stof, endotoxinen, ammoniak, (gezondheidsrisico)
– Elektrische installaties, i.v.m. brandgevaar
– Inrichting van de werkplek
– Periodieke keuringen
– Inrichting van het erf, voedersilo’s

Basis voor de inspecties is of de ondernemer de risico’s duidelijk in beeld heeft, bv. door het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als de Inspectie SZW onvolkomenheden constateert, dan kan zij sancties opleggen zoals een waarschuwing of eis. Dit betekent dat de varkenshouder voor een bepaalde datum de tekortkomingen moeten oplossen. In situaties waar acuut gevaar is, kan de Inspectie het werk zelfs stilleggen.

Maar de insteek van de Inspectie SZW is om in redelijkheid met de varkenshouder te overleggen. Dat is wat betreft de Inspectie de beste manier om veilig en gezond werken in de varkenshouderij op een hoger niveau te brengen.

Magazine
De Inspectie verspreidt vanaf medio maart een online magazine over gezond en veilig werken in de varkenshouderij. U kunt hier het magazine bekijken. Zeer waarschijnlijk komt er ook een gedrukte versie, die naar bedrijven gestuurd zal worden. In het magazine komen interviews te staan met Stigas, de Inspectie SZW, een varkenshouder, maar bv. ook met de LongAlliantie Nederland. Wilt u zich voorbereiden op de inspecties, ga dan naar de website van Stigas en ga aan de slag met de nieuwe RIE. Sta stil bij de risico’s op uw bedrijf.

Zie ook het artikel op Boerderij – Varkenshouderij van 6 maart 2018.

Bron: Inspectie SZW 9 maart 2018

0 Reacties

Laat een reactie achter