Inhoudingen en verrekeningen huisvesting en zorgverzekering per 1 januari 2017

Inhoudingen en verrekeningen huisvesting en zorgverzekering per 1 januari 2017
28 november 2016 Klaas Eenkhoorn

In de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is bepaald dat bij werknemers die het wettelijk minimumloon (WML) ontvangen, geen inhoudingen en verrekeningen mogen plaatsvinden met het loon. Dit geldt ook voor kosten op het gebied van huisvesting en zorgverzekeringen. Per 1 januari 2017 verandert dit. Onder druk van LTO Nederland is een uitzondering op het verbod op inhoudingen voor kosten huisvesting en zorgverzekering in de wet opgenomen. Door de Algemene Maatregel van Bestuur wordt het per 1 januari 2017 wel mogelijk om deze kosten onder voorwaarden in te houden op het WML.

Inzet LTO Nederland
Het wettelijk minimumloon zorgt ervoor dat werknemers in hun eigen bestaan kunnen voorzien. De regering wil door middel van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het wettelijk minimumloon voorkomen dat het inkomen dat werknemers onder het bestaansminimum komt te liggen. LTO Nederland heeft zich bijzonder sterk gemaakt voor een uitzondering op het verbod op inhoudingen en verrekeningen voor wat betreft de kosten voor huisvesting en zorgverzekeringspremie.

Belangrijk argument is dat werkgevers door een verbod op inhoudingen en verrekeningen minder vaak huisvesting regelen voor arbeidsmigranten, waardoor deze mogelijk eerder gebruikmaken van woningen die niet van goede kwaliteit zijn. Wat betreft de zorgverzekering is het risico dat arbeidsmigranten, ondanks de verplichting daartoe, onverzekerd zijn wanneer werkgevers de zorgverzekering niet voor hun werknemers kunnen regelen. Ook als de werknemer zich wel verzekert, bestaat het risico dat de werknemer de premie niet of niet tijdig betaalt en het risico alsnog bij de werkgever komt te liggen.

Voorwaarden voor inhouden en verrekenen per 1 januari 2017
De door LTO Nederland aangedragen argumenten zijn door de regering herkend en erkend. Met een Algemene Maatregel van Bestuur worden de werkgevers dan ook met ingang van 1 januari 2017 gefaciliteerd om hun werknemers te helpen bij het goed regelen van huisvesting en zorgverzekering. Het verbod op inhoudingen op het WML geldt onder voorwaarden niet voor de kosten van huisvesting en zorgverzekering.

Er kunnen zich de volgende situaties voordoen:

Situatie 1: U beloont uw werknemer op 100% WML en wilt de kosten voor huisvesting en/of zorgverzekering inhouden.
Situatie 2: Uw werknemer geniet een hoger loon dan het WML (bijvoorbeeld door een hoger loon of doordat hij overuren maakt) en u wilt de kosten voor huisvesting en/of zorgverzekering inhouden of verrekenen.

In deze factsheet worden deze twee situaties nader toegelicht en leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen. Wanneer u eigen huisvesting aan de werknemer aanbiedt, dan is het (nog) niet mogelijk om deze kosten in te houden op het WML. LTO Nederland werkt aan een oplossing middels overleg met het ministerie van SZW en het in kaart brengen van de mogelijkheden om eigen huisvesting te kunnen laten certificeren. Voor meer informatie kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via 088 – 888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl.
Tip: Bekijk ook onze veelgestelde vragen en antwoorden over de Wet Aanpak Schijnconstructies!
Update: 08-02-2017

 

0 Reacties

Laat een reactie achter