Inclusief ondernemen op De Maargies Hoeve

Inclusief ondernemen op De Maargies Hoeve
14 maart 2019 Lytsa
Meneer met aangepaste kruiwagen

 Het overkoepelende werkgeversinitiatief Op naar de 100.000 banen! viert donderdag 14 maart  de ‘Dag van de 1000 voorbeelden’. De Werkgeverslijn zet ook graag goede voorbeelden van inclusief ondernemen in het zonnetje: agrarische ondernemers die mensen met een arbeidsbeperking een kans willen geven. Hoe goed dat kan uitpakken, weten ze op De Maargies Hoeve in Kallenkote. 

Melkveehouder Lu Nijk besloot in 2002 een zorgtak toe te voegen aan zijn melkveebedrijf De Maargies Hoeve in Kallenkote. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wilde hij een prettige werkplek bieden en ze het gevoel geven dat ze er echt toe doen. Dochter Lotte Nijk van de zorgadministratie: “Bij ons zie je daarom geen shovel, maar tientallen kruiwagens (tweewielers) op het erf. Die gebruiken onze meewerkende deelnemers voor werkzaamheden waar normaal de shovel voor gebruikt zou worden.

Functiecreatie
Door functies te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, voelen de deelnemers zich nodig. Nijk: “We bieden onze deelnemers het echte leven op een prachtige plek waar ze echt werk moeten doen. Dat geeft ze heel veel voldoening.” De 370 melkkoeien bijvoorbeeld worden drie keer per dag gemolken. “Dat betekent dat de cliënten nu ook overdag kunnen helpen met melken.”

Het bedrijf aan de Kallenkote 19 is in ruim vijftien jaar tijd uitgegroeid tot een melkveebedrijf met zorgboerderij, theeschenkerij en kooklokaal. “Niet iedere melkveehouder wil het zo groots, maar het geeft ons de gelegenheid om verschillende zorgvragen aan te nemen.” Zo is er plek voor dementerende ouderen op het bedrijf, jongeren met een psychiatrische beperking en volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis. “Bij plaatsing kijken we vooral naar of iemand past op de boerderij en of wij kunnen voorzien in de zorgvraag. Vaak is er dan begeleiding van een jobcoach als het een re-integratietraject betreft of van een persoonlijke begeleider.”

Doorontwikkeling cliënten
Van de honderdtwintig deelnemers werken er twintig alleen in de agrarische tak. “Het fysiek bezig zijn doet denk ik iedereen goed, dus ook onze cliënten. Buiten bezig zijn, genieten van de seizoenen. Met name deelnemers in een re-integratietraject zien we groeien.” De zorgbegeleiders van Maargies Hoeve denken mee met verdere ontwikkeling van hun cliënten. “Een van onze deelnemers heeft via ons zijn trekker rijbewijs gehaald bijvoorbeeld. Prachtige prestatie waar we allemaal trots op zijn.”

Meer dan melkveehouder
Op het bedrijf komen regelmatig nieuwsgierigen langs die ook een zorgboerderij willen starten of willen werken met mensen met een beperking. Nijk: “Ons advies is altijd, doe het vanuit je hart. Het is prachtig werk, maar het moet wel bij je passen.” De boerderij is de afgelopen jaren flink veranderd, er moet met de deelnemers rekening gehouden worden. Nijk: “Altijd een hek rondom de mestput tijdens het mesten. Grote spiegels op de machines, aanpassingen aan het materiaal. Zo hebben we een kruiwagen met vier wielen, geschikt voor iemand met een rolstoel. Er komt veel bij kijken, want over de zorgadministratie heb ik het nog niet gehad. Desondanks is het heel waardevol.”

De Maargies Hoeve is genomineerd voor Agrarische ondernemer van het jaar 2019.

Met Agro Werkt Onbeperkt anticipeert LTO op de participatiewet en de banenafspraak voor mensen met een ziekte of handicap. Voor ondernemers kan het werken met mensen met een arbeidsbeperking kansen bieden. Diverse regelingen maken het mogelijk om een goede arbeidskracht voor specifieke werkzaamheden in te zetten.

0 Reacties

Laat een reactie achter