Ik wil mijn piekarbeider een regulier dienstverband aanbieden. Kan dat?

Ik wil mijn piekarbeider een regulier dienstverband aanbieden. Kan dat?
29 mei 2017 Mirthe Post

Een piekarbeid-dienstverband duurt maximaal 8 weken. Een werknemer mag maar één keer per kalenderjaar als piekarbeider aan de slag. Wilt u uw piekarbeider langer in dienst houden en een opvolgend, regulier dienstverband aanbieden? Als dit reguliere dienstverband aansluit op het piekarbeid-dienstverband, is er met terugwerkende kracht geen sprake meer van piekarbeid. De vrijstelling voor de sectorfondsen komt dan te vervallen en de premies dienen met terugwerkende kracht te worden betaald.
Als er een periode van 31 dagen of langer tussen beide dienstverbanden zit, dan blijft het eerste dienstverband gelden als piekarbeid-dienstverband.
Dus wilt u uw piekarbeider een regulier dienstverband aanbieden? Zorg er dan voor dat er een periode van 31 dagen of langer tussen beide dienstverbanden zit. Let op: beide contracten tellen wel mee voor de ketenbepaling.

Meer informatie over de regeling piekarbeid vindt u hier. Meer informatie over de ketenbepaling vindt u hier.

0 Reacties

Laat een reactie achter