Hoop gloort voor seizoenwerk

Hoop gloort voor seizoenwerk
4 februari 2019 Diana Eleveld

De dreiging dat seizoenwerk in de land- en tuinbouw de komende jaren fors duurder wordt, lijkt deels afgewend. Na stevige discussies in de Tweede Kamer wil minister Wouter Koolmees (SZW) daarvoor enige ruimte geven in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Koolmees verdedigde donderdag de wet die de gebreken van de Wet werk en zekerheid (WWZ) moet repareren. Onder het motto ‘geen woorden maar daden’ wil hij knelpunten op de arbeidsmarkt wegnemen voor zowel werkgevers als werknemers. ‘Ik zet me in voor een arbeidsmarkt die zekerheid en kansen biedt voor iedereen’, aldus de bewindsman. Daarbij benadrukte hij het feit dat werkgevers en werknemers daar in gezamenlijk overleg eerder niet waren uitgekomen.

Vaste contracten
Een belangrijk doel van de WAB is het stimuleren van vaste arbeidscontracten. Vanuit de agrarische sector is de afgelopen tijd veel bezwaar gemaakt tegen het effect dat seizoenwerk daardoor veel duurder wordt en meer administratieve lasten oplevert.

‘Geen hoge WW-premie voor seizoenarbeid en werk door scholieren en studenten, geen transitievergoeding vanaf dag 1 en werkbare eisen aan oproepcontracten’, vatte LTO-voorzitter Marc Calon deze week de wensen van boeren en tuinders samen. In de Kamer spraken verschillende partijen hun zorgen uit over de gevolgen voor seizoenwerk. Ze drongen aan op ‘sectoraal maatwerk’. SGP-Kamerlid Chris Stoffer diende een amendement in om onder meer de seizoenarbeid in de land- en tuinbouw uit te zonderen van de voorgestelde aanpassingen.

Geen soelaas
‘De minister zegt dat ondernemers als alternatief jaarurencontracten kunnen aanbieden. Maar die bieden vaak geen soelaas en leiden tot allerlei praktische moeilijkheden’, betoogde Stoffer. De minister toonde zich uiteindelijk bereid om soepeler om te gaan met werkzaamheden die vallen onder de huidige regeling voor seizoenarbeid. Dinsdag wordt duidelijk of het amendement een meerderheid krijgt en hoe de WAB er precies komt uit te zien.

Bron: Nieuwe Oogst, 1 februari 2019

0 Reacties

Laat een reactie achter