Hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag ik overeenkomen met mijn AOW-gerechtigde werknemer?

Hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag ik overeenkomen met mijn AOW-gerechtigde werknemer?
21 september 2017 Anja Boer

Per 1 januari 2016 is de wetgeving gewijzigd rondom het werken met AOW-gerechtigde werknemers. Sindsdien is het mogelijk om met AOW-gerechtigde werknemers maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan te gaan binnen een periode van 4 jaar. Alleen de arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten na bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen mee voor de keten. Het moet tevens gaan om arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen binnen een periode van zes maanden. Als er een langere tussenpoos tussen de arbeidsovereenkomsten zit, dan start een nieuwe keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Heeft u een werknemer in vaste dienst die de AOW-leeftijd binnenkort bereikt? Werknemers waarvan de voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd op grond van een daartoe strekkend beding (in de cao of arbeidsovereenkomst), kunt u zonder een tussenpoos van minimaal 6 maanden plus 1 dag weer een tijdelijk contract aanbieden. De zogenaamde ragetlieregel is in dit geval niet van toepassing. In de agrarische cao’s is opgenomen dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Zorg er daarom voor dat u de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdig opzegt zodat u daarna de AOW-gerechtigde werknemer opnieuw tijdelijk in dienst kunt nemen. Dan start de keten van zes tijdelijke contracten in een periode van vier jaar.

Wilt u weten wat er nog meer is gewijzigd rondom het werken met AOW-gerechtigde werknemers? Lees dan dit bericht.

0 Reacties

Laat een reactie achter